Die oude jas past ons allemaal

22-12-2014

Op het NVRD-congres jongstleden, werd de Friese inzamelaar Omrin uitgedaagd voor een bedrijfspresentatie. En niet voor niets. Omrin slaagde er in twee jaar tijd in om het ingezamelde textiel met twee kilo te verhogen per huishouden. Dat is bijzonder veel, zullen vakgenoten beamen. Werd in 2013 nog 3,7 kilo per huishouden ingezameld, in 2014 was dat 4,3 kilo en met de huidige groei en ambities wordt in 2015 verwacht 5,6 kilo in te zamelen. Dat overtreft zelfs de LAP-doelstelling! Omrin werkt samen met Leger des Heils ReShare, Estafette (kringloopwinkels) en Empatec (werkgelegenheid).

Communicatie: structureel en doelmatig
Er is wel aandacht voor nodig om het peil omhoog te brengen en te houden. Een paar ingrediënten zijn al aanwezig in het gebied waar Omrin inzamelt. Bijvoorbeeld dat het een gebied is en niet één enkele gemeente. Hierdoor wordt het makkelijker een communicatiecampagne uit te rollen en afspraken te maken met partijen als de provincie. Een communicatiecampagne staat misschien niet direct bij iedereen bovenaan z’n prioriteitenlijstje. Terwijl dit een belangrijke succesfactor is: structurele en doelmatige communicatie. Omrin heeft in alle gemeenten flyers verspreid met daarop direct de containers uit desbetreffende gemeente. Daarnaast is aan alle gemeenten een apart persbericht verstuurd met dezelfde info. Dus één campagne, maar maatwerk voor iedere gemeente.  

Goed doel mét gunfactor
Het draagt enorm bij dat de inzamelaar van textiel een bekende, charitatieve partij is met hoge gunfactor. Het Leger des  Heils heeft meerdere instellingen in Friesland en bovendien een sorteerlocatie in Sneek waar werkgelegenheid wordt gecreëerd. In de communicatie zijn (sociale) duurzaamheid voor mens en milieu onlosmakelijk verbonden.  

Wist u datje...
Veel winst is te behalen bij bewustwording? Een oude knuffel, een kapotte broek en zelfs skischoenen mogen in de container. De meeste mensen voelen schroom om zulke zaken in de textielcontainer te doen en verkiezen de grijze kliko. Maar dat hoeft dus helemaal niet! Net als het informeren over dichtstbijzijnde containers. Hoe makkelijk kunnen we het onze inwoners maken. Zo dus!  

Tot slot
Ook zonder de LAP-doelstelling is Omrin voldoende gemotiveerd om het maximale volume aan textiel uit het afval te halen. De LAP-doelstelling, en zeker de komende nieuwe versie, geven een goede richtlijn. Veel gemeenten in Nederland blijven ver achter en dat verandert niet als je hieraan geen specifieke aandacht geeft, leert onze ervaring. In alle Friese bescheidenheid hoort geen woord als ‘best practice’ maar het nastreven van de ‘best results’ past ons als een jas. Eentje die kan worden hergebruikt, uiteraard.  

Dit artikel kwam in samenwerking met Omrin tot stand.