Hoe verminder je de milieu-impact van kleding?

19-12-2018

Hoe verminder je de milieu-impact van kleding? Belangrijke stappen zijn het meetbaar maken van impact EN ketensamenwerking. Daarom is ReShare deelnemer geworden van het European Clothing Action Plan (ECAP). Dit is een Europees project wat de milieu-impact van kleding wil verminderen. Hierbij wordt de hele keten betrokken: ontwerpers, producenten, merken en winkeliers, gemeenten, afvalinzamelaars. Binnen het ECAP project is ReShare een pilot gestart in Utrecht waarbij het doel is om het inzamelvolume te verhogen.

Wil je meer weten? Ga naar ECAP.eu.com