Jaarverslag ReShare online

30-04-2014

Bedrijfskosten omlaag, afdracht goede doel omhoog

In 2013 werd er wederom minder kleding ingezameld dan in voorgaande jaren. Sinds vijf jaar neemt het aantal ingezamelde kilo's textiel af. Dat blijkt uit het jaarverslag van Leger des Heils ReShare, de textielinzamelaar van het Leger des Heils, dat vandaag is gepubliceerd. 

Economische crisis

De oorzaak wordt enerzijds gezocht in de economische crisis, waardoor mensen minder kleding kopen (circa 8%) en het langer dragen. In totaal werd er in 2013 6,3 procent minder textiel ingezameld dan in 2012. Ten opzichte van 2009, is er een daling van 19%. Anderzijds verdwijnt er nog 135 miljoen kilo textiel per jaar, 60% van het totaal, bij het restafval. Dit wordt meestal verbrand. Slechts 70 miljoen kilo wordt gescheiden ingeleverd. Hier valt nog heel veel winst te behalen voor mens en het milieu.   

Vier miljoen aan goede doelen

Niettemin slaagde Leger des Heils ReShare erin om de bedrijfskosten te verlagen en de afdracht aan het goede doel, middels verkoop van tweedehands kleding, met 16% te verhogen. In totaal werd een ruime vier miljoen afgedragen aan goede doelen, waaronder de hulpverlening van het Leger des Heils. Dit is 26,3% van de netto-omzet. Daarnaast werd het aantal werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgebreid en kregen tweehonderd mensen een zinvolle dagbesteding bij de textielinzamelaar van het Leger des Heils. Operationeel directeur Simon Smedinga kijkt tevreden terug op 2013: ,,Hoewel de kledinginzameling achterbleef, hebben we invulling kunnen geven aan onze missie om mensen te helpen. Door bijvoorbeeld nieuwe sorteerlocaties in Nederland te openen, zodat mensen die aan de zijlijn staan weer dagbesteding hebben. Je doet onze missie tekort als je textielinzameling alleen benadert vanuit efficiëntie, omzet en groei. Hulp aan mensen, duurzaamheid en werkgelegenheid horen ook in dat rijtje thuis."  

Lees het hele jaarverslag hier.