Kunnen sociale ondernemingen de circulaire economie versnellen?

29-07-2019

Circulaire economie is een buzz-woord geworden, maar sluit aan bij het Duurzame Ontwikkelingsdoel 12 van de VN. Belangrijk dus! 

Bijgaand artikel gaat over vier sociale ondernemingen, onder andere Leger des Heils ReShare, die ernaar streven om onze groeiende stroom van textiel afval te verplaatsen naar hergebruik en recycling, allen geworteld in het model van sociale werkgelegenheid. Door samenwerking tussen verschillende sectoren ontstaan nieuwe sociale business modellen. De sociale ondernemingen werken samen met retailers, merken, technologie ontwikkelaars en recyclers. Het traditionele model van kledinghergebruik in deze sociale ondernemingen wordt veranderd in een push factor voor een circulair systeem waarin de waarde van alle textiele materialen kan worden gemaximaliseerd. Deze relatief jonge projecten tonen risico’s en kansen voor sociale ondernemingen, relevant voor wanneer de circulaire transitie versneld. Dit artikel geeft daarom inzichten voor de vraag hoe de circulaire economie ook sociale impact kan hebben en hoe de sociale ondernemingen hun rol kunnen maximaliseren middels samenwerkingen waarbij hun onafhankelijkheid en sociale missie gewaarborgd blijft. Ten slotte, het artikel bediscussieerd ook de aanzwengelende factoren om de systematische verandering van het Duurzame Ontwikkelingsdoel 12 van de VN te realiseren. 

Lees het hele artikel Closing the Loop- UN hier.