Leger des Heils neemt het voortouw bij de distributie van hulpgoederen aan vluchtelingen in Griekenland.

08-01-2016

Het Leger des Heils is door de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) gevraagd om het voortouw te nemen bij de distributie van hulpgoederen aan vluchtelingen in Griekenland. Een grootschalige en uitdagende logisitieke operatie waarvoor het Leger des Heils Jan Noordijk, manager logistiek van ReShare, drie weken naar Athene haalde. Inmiddels is Jan terug in Nederland en vertelt hij over wat hij daar meemaakte.

“Het Leger zit als enige in Athene,” zegt Jan. “De andere 48 hulporganisaties zijn vooral actief op de eilanden. En dat terwijl de vluchtelingenstroom, 7.500 tot 10.000 mensen per dag, via Athene verder Europa intrekt.” De vluchtelingen komen samen op een groot plein in de Griekse hoofstad, Victoria Square. Daar krijgen ze water, eten en regenjassen, want ook in Griekenland nadert de winter.

Logistiek niet goed geregeld
Toen Jan aankwam in Athene, was de logistiek - op zijn zachtst gezegd - niet goed geregeld. “Vanaf het begin is er vooral heel veel kleding naar de eilanden gebracht en niet naar Athene. Het gevolg is dat textiel daar op dit moment de grootste vervuiler is. Vluchtelingen krijgen veel toegestopt wat ze niet mee kunnen nemen. Daarom laten ze het vaak achter langs de kant van de weg. Reden voor ons om samen met de UNHCR en een aantal hulporganisaties om tafel te gaan zitten om te kijken hoe we de logistiek anders kunnen aanpakken. Daar is uitgekomen dat wij als Leger de distributie van hulpgoederen voor heel Griekenland voor onze rekening nemen. Dat betekent dat alle kleding en non-food naar Athene moet komen, zodat het vanuit een centraal magazijn over heel Griekenland kan worden verdeeld.”

Doorvoerkamp
Er liggen niet alleen logistieke uitdagingen in Athene. Per dag vertrekken tussen de 150 en 200 bussen met vluchtelingen vanuit Athene naar de grens met Macedonië, een reis van meer dan 5 uur. “Daar worden ze afgezet in een doorvoerkamp waar ze een sandwich en wat melk krijgen en even tijd hebben om wat te rusten. Vervolgens gaan ze de grens over. Met de winter in het vooruitzicht moet daar ook iets gebeuren. Daarom willen we samen met het Leger des Heils in Thessaloniki proberen of we een soepuitgifte kunnen opzetten en eventueel mutsen en handschoenen kunnen uitdelen.”

Vrouwelijke vluchtelingen in de prostitutie
Jan heeft veel pijnlijke dingen gezien, zegt hij. Ook letterlijk. Zoals de kinderen die vijf of zes dagen achtereen in een tent op de grond zitten. “Als je dan ziet hoe die billetjes eruit zien. Daar willen we vanuit Athene iets aan doen. Door bijvoorbeeld goede kleding en ander materiaal te leveren waarmee dit soort dingen worden voorkomen.” Waar Jan ook erg van is geschrokken, is dat sommige vrouwen er uit geldgebrek voor kiezen om in de prostitutie te gaan. “Voor de reis naar het Europese vasteland hebben ze al heel veel moeten betalen en ook voor de doortocht naar andere landen kun je niet zonder geld. Dat die vrouwen zichzelf prostitueren, vind ik verschrikkelijk.”

Complexe situatie
De samenstelling van de groepen vluchtelingen verschilt per dag. “De ene dag komen er vrijwel alleen mannen, de andere dag gezinnen met kleine kinderen en de derde dag vooral veel oude mensen. Daarom moet je erop voorbereid zijn om elke dag de dingen te kunnen leveren die nodig zijn. Dat is niet eenvoudig. We hebben te maken met een heel complexe situatie waar niemand echt op voorbereid was. Ook de Griekse overheid niet. Het is dus een goede zaak dat wij als Leger des Heils onze ervaring kunnen en mogen inzetten om deze mensen, die huis en haard hebben achtergelaten, te kunnen helpen op hun lange, zware reis naar een nieuw begin.”