'Leger des Heils ReShare dankbaar voor resultaten 2014'

17-07-2015

Meer ingezamelde textiel (8,3%), 100 extra werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en opening van de eerste ReShare Store.
Leger des Heils ReShare zag de resultaten ten opzichte van 2013 verbeteren en kijkt dankbaar terug op 2014. Het grotere inzamelvolume, tezamen met efficiëntiemaatregelen, maakten het mogelijk om nog beter invulling te geven aan onze missie.  

We delen de resultaten graag met onze relaties en donateurs. Klik hier voor het jaarverslag van Leger des Heils ReShare. Wilt u het hele jaarverslag van het Leger des Heils lezen, klik dan hier.