Leger des Heils ReShare voorbereid op corona-maatregelen

17-03-2020

Leger des Heils ReShare zal - ook ten tijde van een coronacrisis - alles op alles zetten om de textielinzameling in Nederland doorgang te laten vinden. Het coronavirus zorgt in Nederland voor een ongewone situatie met bijzondere maatregelen. We zijn dankbaar voor ieders inzet in deze ongewone situatie.  

De adviezen van het RIVM gelden voor iedereen. Ons kantoorpersoneel zal dan ook, zoveel als mogelijk vanuit thuis werken. ReShare is gewoon bereikbaar via mail en telefoon. 

Adviezen RIVM opvolgen
De adviezen van het RIVM gelden voor iedereen. We bespreken deze dan ook intern met onze medewerkers en vrijwilligers en handelen hiernaar. In geval van een mogelijke besmetting nemen we contact op de plaatselijke GGD en spreken we met betrokkene door wat de beste manier van handelen is.  

ReShare Stores gesloten i.v.m. coronavirus 

Per direct zijn de ReShare Stores tot nader order gesloten. Dit doen wij om de gezondheid van onze werknemers, vrijwilligers en onze klanten te kunnen waarborgen.  

Waarom zijn de winkels gesloten?   

Leger des Heils ReShare houdt de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus nauwlettend in de gaten. We beraden ons op dagelijkse basis over nieuwe ontwikkelingen en berichten vanuit het RIVM. De veiligheid en gezondheid van medewerkers, vrijwilligers en onze klanten staan daarbij voorop.  

We zullen op deze website een update geven zodra er wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot bovenstaand bericht.