Sorteercentrum Limburg feestelijk geopend

16-09-2014

Na maanden voorbereiding is de nieuwe sorteerlocatie in Limburg geopend. Leger des Heils Reshare, Reinigingsdienst Maasland, RWM afval en reiniging hebben donderdag de openingshandeling verricht en een zak kleding het sorteerproces ingebracht.

Het initiatief van de partijen is bedoeld om de textielinzameling- en verwerking in de regio duurzamer en zorgvuldiger in te richten. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de komst van het sorteercentrum in Sittard, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. In de regio Westelijke Mijnstreek – Midden Limburg wordt ongeveer 5 kilo textiel per huishouden ingezameld. Dit is goed, maar niet goed genoeg. Veel textiel verdwijnt nog bij het restafval.  

Ruime inzamelcriteria

Een van de maatregelen om meer textiel uit het restafval te krijgen, is het verruimen van de inzamelcriteria. Daarom gaan de partijen - naast herdraagbare kleding, schoenen, beddengoed, knuffels en kledingaccessoires - ook niet-herdraagbare - kleding en textiel inzamelen. De inwoners van gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Leudal, Maasgouw en Peel en Maas en Roerdalen kunnen vanaf nu ook hun overtollige vodden, doeken en gescheurde kleding in de containers van het Leger des Heils deponeren. Dit textiel mag echter niet nat zijn of sterk vervuild.   De ruimere inzamelcriteria  zijn mogelijk doordat het Leger des Heils de niet-herdraagbare kleding en textiel ‘vervezelt’. Dit is het terugbrengen van textiel tot losse vezels. Hiervan worden weer nieuwe producten gemaakt. Naast het voordeel van duurzaamheid betekent dit dat gemeenten minder huisafval hoeven in te zamelen, wat kosten bespaart.   Voorlichting Gemiddeld wordt in de genoemde regio’s 5 kilo kleding per persoon gerecycled. Landelijk gezien een goed cijfer, maar teveel textiel verdwijnt nog bij het restafval. Door voorlichting en campagnes willen RD Maasland en RWM inwoners stimuleren om meer textiel te recyclen. Om zo te voldoen aan de landelijke doelstelling van 7 kilo gerecycled textiel per persoon. Dat komt het sorteercentrum, het milieu en de inwoners ten goede.   Duurzame inzameling RWM heeft voor de inzameling van onder andere textiel geïnvesteerd in twee duurzame inzamelwagens. De ingezamelde kleding wordt hergebruikt of verkocht tegen scherpe, sociale prijzen aan mensen die moeten rondkomen van een minimum. Dit gebeurt via eigen winkels waar mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt worden ingezet.  

Samenwerkende partijen

Leger des Heils ReShare werkt samen met Sociale Werkvoorziening-bedrijven Vixia en Westrom voor de bemensing van het sorteercentrum. In de toekomst worden mogelijk ook andere SW-bedrijven betrokken bij het proces. RD Maasland en RWM zorgen voor de inzameling van het textiel. ReShare draagt zorg voor de verwerking en verkoop. In de samenwerking brengt elke partij zijn expertise in.