Textielinzameling levert goede doelen donatie op

28-03-2016

Op vrijdag 25 maart werden drie lokale goede doelen verblijd met een geld donatie. De heer Smedinga van Leger des Heils ReShare en de heer Vernooij van Omrin deelden de cheques uit. Het Ronald McDonaldhuis Friesland ontving de grootste bijdrage van 6.000 euro. Stichting Present en Resto van Harte ontvingen respectievelijk 4.000 en 2.500 euro.

In december 2015 werd de 2000ste ton textiel door Omrin ingezameld. Dit was een mijlpaal in de succesvolle textielinzamelingscampagne samen met Leger des Heils ReShare. Met het ingezamelde textiel konden 265.000 mensen van nieuwe kleding worden voorzien. Om wat terug te geven aan de maatschappij werd via de Textielmijlpaalcampagne een deel van de textielopbrengst geschonken aan goede doelen in de regio. Tot 1 februari 2016 kon er gestemd worden via Facebook op één van de genomineerde goede doelen waaraan een donatie zou worden geschonken.

Sinds maart 2014 zijn Friese gemeenten, Leger des Heils ReShare en Omrin begonnen met een gezamenlijke campagne om de aandacht voor het hergebruik van textiel te vergroten. En met succes, want deze campagne heeft geleid tot een toename van gemiddeld 30% van de hoeveelheid aangeboden textiel. In 2014 werd gemiddeld 3,45 kg per inwoner ingezameld, in 2015 was dit gemiddeld 4,5 kg per inwoner.

Zo’n 45000 manuren waren nodig om alle ingezamelde textiel het afgelopen jaar te sorteren. Dit gebeurt in de sorteercentra in Sneek en Leeuwarden, waar circa 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zijn. Dit is een unieke samenwerking tussen de Friese gemeenten, Caparis, Empatec, Leger des Heils ReShare, Omrin en Omrin Estafette. Het ingezamelde en gesorteerde textiel kan weer een tweede leven krijgen of wordt via vervezeling gebruikt voor de productie van nieuw textiel.

De verwachting is dat in 2015 uiteindelijk 2250 ton aan textiel wordt ingezameld. Voor 2016 is het gezamenlijk streven dat dit nog eens met 10% zal toenemen naar 2500 ton en zo nog meer textiel geschikt kan worden gemaakt voor hergebruik. Het Friese textiel wordt via de diverse verzamelcontainers van Leger des Heils ReShare, via de kringloopwinkels van Omrin Estafette en in speciale zakken huis-aan-huis ingezameld.

Jaarlijks verdwijnt in Friesland nog zo'n 6 miljoen kilo textiel in de vuilnisbak en wordt verbrand. Hiervan is 65% nog herdraagbaar als kleding of herbruikbaar als grondstof voor nieuw textiel. Voor meer informatie over de textielcampagne kijkt u op: http://www.omrin.nl/textiel

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu. De aandelen van deze overheidsbedrijven zijn in handen van Friese gemeenten. Omrin is in Noord-Nederland actief in de gehele keten van afvalinzameling, afvalverwerking, recycling en energieproductie. De visie van Omrin: het behalen van een zo hoog mogelijk milieurendement en kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Bij Omrin werken ruim 400 mensen.