(Dag van de) Duurzaamheid vraagt om meer hergebruikt textiel

10-10-2016

Een kleine verwerkingsbijdrage vragen aan textielproducenten draagt bij aan hoogwaardige recycling van de grondstof. Dat zegt Leger des Heils (ReShare), de oudste en grootste textielinzamelaar van Nederland, op de Dag van de Duurzaamheid.

Jaarlijks verdwijnt nog 140 miljoen kilo textiel bij het restafval. In de meeste gevallen wordt deze nuttige grondstof verbrand. Het voorstel van gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) om statiegeld op spijkerbroeken te heffen, draagt bij aan een hogere inzameling en bewustwording bij de consument. Maar het biedt nog geen oplossing voor de groeiende textielconsumptie. Daarvoor is innovatie en financiering nodig voor het recyclen van de spijkerstof; hergebruik van grondstof. Grootschalig en betaalbaar.

Het Leger des Heils, afdeling ‘ReShare’, werkt al jaren aan een duurzame oplossing voor textiel, als bruikbare grondstof. De organisatie zamelt jaarlijks 26 miljoen kilo textiel in maar ziet de kwaliteit dalen. Operationeel directeur Simon Smedinga: ,,De prijzen maar ook de kwaliteit van textiel zijn flink gedaald, omdat de consument vaker én goedkoper wil wisselen van garderobe. Bijna de helft van wat bij ons wordt ingeleverd, hoe dankbaar we ook zijn voor elke zak, is van matige tot slechte kwaliteit. In dat geval spreken we niet over ‘herdraagbaar’ maar ‘herbruikbaar’. En herbruikbaar betekent vandaag niks anders dan laagwaardige recycling: voor isolatiemateriaal of poetslappen bijvoorbeeld. Dit is nuttiger dan verbranden, maar hiermee is nog geen kilo katoen –en alleen al 17.000 liter water- bespaard voor het maken van nieuwe kleding.'' 

Markt noch overheid zijn afgelopen jaren een stap dichterbij een oplossing gekomen voor hoogwaardige recycling. De veelbelovende GreenDeal voor textielrecycling, is niet geslaagd. De partijen zijn uit elkaar gegaan zonder de handen op elkaar te krijgen. Onlangs heeft een consortium aan partijen, waaronder het Leger des Heils, een subsidie gekregen van de Europese Unie om een FiberSort Machine te ontwikkelen. Deze machine kan met hoge snelheid op basis van infrarood scanning vaststellen waaruit het materiaal is samengesteld en het vervolgens hierop sorteren. Hiermee kan ‘de markt’ vervolgens aan de slag om nieuwe producten te laten maken. Hergebruik van grondstoffen is de toekomst en daar zou alle inspanning op gericht moeten zijn. Een kleine verwerkingsbijdrage genereert middelen waarmee textielproducenten de kosten dekken die nodig zijn voor het maken van nieuwe producten van bestaande grondstoffen. Alleen dan sluiten we de kringloop pas echt goed en sparen we de aarde. Dan is het iedere dag 'Dag van de Duurzaamheid'.