'Tweedekans kledingproject' in Amsterdam

24-03-2014

Burgerinitiatief Kloffie en Bredeschool De Zeeheld starten de pilot van het 'tweedekans' kledingproject 'Breng jouw oude Kloffie tot leven'. Leger des Heils Reshare en Voedselbank Westerpark gaan een samenwerking aan rond Burgerschapsvorming en Duurzaamheid.

Kloffie is een georganiseerd initiatief van burgers, geïnitieerd door Bernice Vreedzaam uit de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Het doel is het inzetten van de krachten en talenten van burgers voor het realiseren van gewenste veranderingen in eigen omgeving. Dit gebeurt door het verbeteren van de leefbaarheid van een wijk en het stimuleren van het meedoen aan de samenleving voor alle mensen. Jong en oud. Zo ontwikkelt zich een nieuw samenspel tussen sociale partners, zelfredzame en initiatiefrijke burgers, bewoners, professionals en onderwijsinstellingen in Amsterdamse wijken.

Burgerschapsvorming & Duurzaamheid

Thema’s als burgerschapsvorming en duurzaamheid staan steeds hoger op de takenlijst van een school. Hoe ga je om met elkaar in een democratie? Hoe kan je een bijdrage leveren aan de maatschappij? Welke verantwoordelijkheden, ruimte en initiatieven horen hierbij? Vragen die bij burgerschapsvorming horen. En die bovendien ook de uitgangspunten zijn van de kanjertraining die op verschillende scholen wordt gegeven.

Naast burgerschapsvorming is duurzaamheid ook een steeds belangrijker wordend aandachtsveld. Door kinderen op school bewust te maken van de effecten van ons handelen op mens, milieu en economie (people, planet en profit), maar ze ook actief een rol te laten innemen. Zo leren zij al van jongs af aan een bijdrage te leveren aan de vorming van een duurzame toekomst, een toekomst waar zij zelf in zullen wonen en werken. Kloffie en Bredeschool De Zeeheld hebben nagenoeg hetzelfde hoofddoel: een positieve bijdrage leveren aan Burgerschapsvorming (bijv. armoedebestrijding) en Duurzaamheid (hergebruik). Door de krachten te bundelen kunnen wij op lokaal gebied bewustwording creëren. In Bredeschool De Zeeheld staat sinds jaren een container van het Leger des Heils, waarmee de school als zodanig al een bijdrage levert aan het klimaat door middel van het stimuleren van hergebruik. Hergebruik zorgt immers voor een levensduurverlenging van goederen met de helft, waardoor er minder afval verbrand wordt, maar ook minder energie en grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuwe goederen.

Kloffie biedt scholen en buurthuizen de gelegenheid om deze twee belangrijke thema’s aandacht te geven op een betekenisvolle manier omdat we hiermee een verbinding leggen tussen de directe omgeving van het kind: de thuisomgeving, de schoolomgeving en de vrije tijdsomgeving. Burgerschapsvorming & Duurzaamheid door kennis, een goede basishouding en ‘leren door te doen’, dat zijn de speerpunten van dit project.

Wat gaan we doen?

In Amsterdam leven 1 op de 4 kinderen in armoede. Tijdens de projectweken op Bredeschool De Zeeheld van 24 maart t/m 4 april 2014 gaan wij aan de slag om leeftijdsgenootjes uit minderbedeelde gezinnen een steuntje in de rug te geven, een hart onder de riem te steken. Ieder kind neemt een kledingstuk mee en maakt of werkt mee aan een Kloffie 'eindproduct'. De onderbouw maakt gezamenlijk vlaggenlijnen van textiel. En de kinderen in de bovenbouwgroepen maken ieder een beer van hun meegebrachte kledingstuk enerzijds en ingezamelde materialen anderzijds. Ook voor de vulling maken we gebruik van gerecycled textiel. Ieder product zal iets worden met een eigen verhaal. Uniek, door kinderen voor kinderen. De lappendekens, vlaggenlijnen en Kloffie’s worden op 4 april overhandigd aan de Voedselbank.