Certificaten RESHARE

Leger des Heils RESHARE is ANBI, ISO en VHT gecertificeerd en heeft het CBF-keurmerk

CBF-keurmerk
Naast de ISO certificeringen maakt Leger des Heils RESHARE rechtsgeldig gebruik van het CBF-keurmerk. Dit keurmerk houdt in dat de opbrengst van onze ingezamelde kleding, ten goede komen aan de projecten van het Leger des Heils. De stichting Leger des Heils Fondsenwerving is in bezit van het CBF-Keur voor goede doelen en is daarnaast als kledinginzamelaar door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) positief beoordeeld.

ANBI
Leger des Heils RESHARE is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

ISO
Leger des Heils RESHARE heeft halverwege 2017 opnieuw een ISO-certificaat ontvangen. Dat betekent dat het managementsysteem voldoet aan de eisen van de internationale normen ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Na een externe audit is Leger des Heils RESHARE voor beide normen geslaagd.

De ISO 9001 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Concreet betekent dit voor Leger des Heils RESHARE eisen aan de kwaliteitsborging van de tweedehands (gerecyclede) kleding. De ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement en stelt eisen aan het milieumanagementsysteem. Deze norm is gericht op het beheersen en verminderen van milieurisico's van de bedrijfsvoering. Met het behalen van de ISO 9001 en ISO 14001 certificaten toont Leger des Heils RESHARE aan dat zij streeft naar kwaliteit en verminderen van milieubelasting. 

VHT certificaat (door TüV Rheinland)
Leger des Heils RESHARE streeft naar optimale transparantie en heeft als eerste textielinzamelaar in Nederland het certificaat 'Herwinning Textiel' van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) gekregen. Met de certificeringsregeling helpt de VHT textielinzamelaars, -sorteerders,- handelaren en -recyclers, om aan hun afnemers en leveranciers te laten zien dat zij volledige verantwoording kunnen afleggen over de herkomst en bestemming van het ingezamelde textiel. Al het textiel dat wordt gerecycled, is tot op de laatste kilo traceerbaar in de hele keten, vanaf het moment van inzameling tot en met het eindgebruik door afnemers van de gesorteerde textielproducten in alle delen van de wereld. De certificeringsregeling wordt getoetst door de onafhankelijke, certificerende Instelling TüV Rheinland.

Circle EconomyIn 2016 heeft Leger des Heils RESHARE is lid van Circle Economy. Samen werken we aan het machinaal sorteren naar pure grondstof. De FiberSort Machine gaat dit mogelijk maken. Medio 2017 verwachten we de eerste resultaten. Door Circle Economy worden voor ons nieuwe deuren geopend.

Salvation Army Code of Conduct
Tevens houden we toezicht en controle op externe sorteerbedrijven én op onze afnemers, volgens het Salvation Army EU-protocol, the code of conduct. Wij schakelen bij twijfel onafhankelijke auditors en accountants in om onze relaties te controleren op het gebied van kinderarbeid, arbeidsomstandigheden van de werknemers, milieueisen en stimulering van hergebruik. Als ideële organisatie hebben wij ook het welzijn en de veiligheid van onze eigen werknemers hoog in het vaandel staan. In onze loodsen, sorteercentra en kantoren wordt geheel conform Arbo-eisen gewerkt.

Downloads

Leger des Heils ReShare ISO 14001 Leger des Heils ReShare ISO 9001