Leger des Heils dringt aan op onmiddellijke actie voor duurzame textielbranche

Leger des Heils pleit voor passende maatregelen

van links naar rechts: Michel Rosenquist (Directeur Retail en Marketing), Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA), Simon Smedinga (Managing Director) en Olger van Dijk (Nieuw Sociaal Contract)
Tekst: Felipe Buter
Het Leger des Heils luidt de noodklok voor de tweedehands textielindustrie. Ondanks inspanningen voor duurzaamheid ziet directeur Simon Smedinga een sombere toekomst voor een écht circulaire textielketen: "We moeten snel handelen voor een systeem dat zowel mens als milieu ten goede komt. Als er nu geen financiële ondersteuning komt, valt de fundering onder de circulaire textielketen weg". 
Het bezoek van Kamerleden Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) en Olger van Dijk (Nieuw Sociaal Contract) aan het sorteercentrum in Deventer, markeerde het begin van de Week van Tweedehands Textiel voor het Leger des Heils. Tijdens de rondleiding en ook in zijn presentatie, benadrukte Smedinga het belang van voldoende financiële ondersteuning. “Om te komen tot een circulaire textielketen en het behalen van de door de rijksoverheid gedefinieerde doelstellingen voor 2025 en verder, is dat echt een must”, aldus Smedinga. ReShare, onderdeel van het Leger des Heils, omarmt deze doelstellingen volledig.  Maar als er niets verandert, komen circulaire textiel-initiatieven tot stilstand en zal tweedehands textiel mogelijk meer verbrand worden in plaats van hergebruikt of gerecycled. 
Drie kernpunten
Er is dringend behoefte aan politieke aandacht voor drie kernpunten.
·      Het inrichten van een afdrachtensysteem waarbij marktpartijen in staat worden gesteld om te werken aan de door de Rijksoverheid gestelde doelstellingen.
·      Een governance-structuur waarbij alle marktpartijen invloed kunnen uitoefenen op de realisatie van de UPV.
·      ReShare pleit tevens voor een verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 0% voor tweedehands textiel om hergebruik verder te stimuleren. 
Snelheid geboden
Het goede nieuws is dat verschillende partijen momenteel in gesprek zijn over een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) om afspraken te maken. "Maar vanwege de diverse belangen, duurt het nog wel even voordat er een akkoord is. Dit betekent dat we de doelstellingen van 2025 in dit tempo niet gaan halen. Het is cruciaal dat partijen er snel uitkomen," zegt Smedinga. Het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van 2025 is van groot belang voor Leger des Heils ReShare. In de strijd voor een duurzame toekomst voor mens en milieu is een circulaire textielketen essentieel. Als sociale onderneming strijdt het Leger voor gelijke kansen voor iedereen en is er oog voor mensen in kwetsbare posities. Het niet halen van de doelstellingen zou degenen die de meeste hulp nodig hebben, verder kunnen benadelen en de inspanningen om hen te ondersteunen bemoeilijken. 
Over Leger des Heils ReShare   
Elk jaar belandt er per Nederlander ongeveer 9,9 kilo kleding in de vuilnisbak. Een enorme verspilling, gezien de vele mogelijkheden van tweedehands kleding. Daarom zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. En ook in onze moderne tijd is het Leger des Heils onder de noemer ReShare actief in het inzamelen van textiel; opnieuw delen is onze missie. Onze inzet voor het welzijn van anderen en het milieu vormt nog altijd de kern van ons werk. 
 
Met meer dan een eeuw ervaring en een jaarlijkse inzameling van zo'n 20 miljoen kilogram textiel behoren we tot de grootste textielinzamelaars in Nederland. Duurzaamheid en het bevorderen van een circulaire textielketen staan centraal in onze organisatie. We streven voortdurend naar innovatie en samenwerking om de gehele textielketen te verbeteren. Door meer textiel te recyclen, verminderen we de hoeveelheid afval die in verbrandingsovens belandt en verlagen we de noodzaak tot productie van nieuw textiel. 
Alle artikelen