Geschiedenis

Het Leger des Heils is in Engeland opgericht door de predikant William Booth. Booth, geboren in 1829, werd in zijn tienerjaren christen en besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws (Evangelie) uit de Bijbel. Zo kwam hij ook in aanraking met de arme bevolking van Oost-Londen. Deze confrontatie voedde het sterke verlangen in hem om iets voor deze mensen te betekenen.
image

In 1865 richtte Booth The Christian Mission op. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Maar hoe mooi zijn boodschap ook was, het landde vaak niet bij zijn toehoorders. Booth kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten: “Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie.” Daarom begon hij samen met anderen behalve een boodschap, ook brood bij de mensen te brengen. Pas toen de naam The Christian Mission in 1878 werd veranderd in The Salvation Army begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan.  

Nederland
De eerste Nederlandse heilssoldaat was Gerrit Juriaan Govaars. Govaars was 21 jaar toen hij een Franse ‘Strijdkreet’ te lezen kreeg, de krant van het Leger des Heils. Het blad maakte hem zo enthousiast dat hij het herkenningsteken van het Leger, de koperen ‘S’-en, aanvroeg en deze op zijn jas naaide.

Op 8 mei 1887 organiseerde Govaars met enkele anderen de eerste Nederlandse samenkomst van het Leger des Heils. De ‘kerkdienst’ in de Amsterdamse Gerard Doustraat werd door de buitenwacht met argusogen bekeken. Het Leger trok zich namelijk weinig aan van de traditionele vormen van een kerkdienst.

De publieke opinie over het Leger des Heils kreeg in de strenge winter van 1890 een positieve wending. Als christenen voelden de Legermensen zich betrokken bij de honderden dak- en thuislozen die te lijden hadden onder de extreme kou. Ze openden de deuren voor hen en het maatschappelijk werk van het Leger was begonnen.

image
De eerste auto's waarmee kleding, door vrijwilligers van het Leger des Heils, langs de huizen werd afgehaald

Kledinginzamelaar 
In die tijd was het Leger des Heils één van de eerste organisaties die tweedehands kleding inzamelde voor hulpverleningsprojecten. Dit gebeurde met behulp van een voddenkar. In de loop der tijd zijn we uitgegroeid tot één van de bekendste en meest geliefde inzamelaars. In 2004 werden we bovendien de grootste in Nederland. Dat jaar nam het Leger de activiteiten van Coro Kledinginzameling BV over.  

Sinds 2006 zamelen we kleding en textiel in onder de naam Leger des Heils ReShare. We scheiden kleding en schoenen van het afval met het doel om deze producten te hergebruiken. Wat dat oplevert, gebruiken we weer om anderen te helpen. Vandaar de naam ‘ReShare’. Bovendien komen er zo minder kledingstukken en schoenen in de verbrandingsovens terecht.