Een zwart-wit foto van een ouderweste pick-up die langs de huizen ging om gebruikte spullen en textiel op te halen voor het Leger des Heils
De eerste auto's waarmee kleding, door vrijwilligers van het Leger des Heils, langs de huizen werd afgehaald Beeldarchief Leger des Heils

Geschiedenis

Het Leger des Heils, zoals we het vandaag kennen, is ontstaan in Engeland bij predikant William Booth. Geboren in 1829, werd William in zijn tienerjaren christen en besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws (Evangelie) uit de Bijbel. Zo kwam hij ook in aanraking met de arme bevolking van Oost-Londen. Deze confrontatie voedde het sterke verlangen in hem om iets voor deze mensen te betekenen.

Van ‘Christian Mission’ naar ‘Salvation Army’

De geschiedenis van het Leger des Heils begon in 1865, toen richtte William Booth namelijk The Christian Mission op. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Maar hoe mooi zijn boodschap ook was, het landde vaak niet bij zijn toehoorders. William Booth kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten.

“Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie.” William Booth, oprichter Leger des Heils

Daarom begon hij samen met anderen behalve een boodschap, ook brood bij de mensen te brengen. Pas toen de naam 'The Christian Mission' in 1878 werd veranderd in 'The Salvation Army' begon het werk van William Booth duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan.  

Een zwart-witte tekening van William Booth op een kistje in centraal Londen, met mensen om hen heen die luisteren
William Booth predikt over de liefde van God

Geschiedenis Leger des Heils in Nederland

De eerste Nederlandse heilssoldaat was Gerrit Juriaan Govaars. Govaars was 21 jaar toen hij een Franse ‘Strijdkreet’ te lezen kreeg, de toenmalige krant van het Leger des Heils. Het blad maakte hem zo enthousiast dat hij het herkenningsteken van het Leger des Heils, de koperen ‘S’-en, aanvroeg en deze op zijn jas naaide.

Op 8 mei 1887 organiseerde Govaars met enkele anderen de eerste Nederlandse samenkomst van het Leger des Heils. De ‘kerkdienst’ in de Amsterdamse Gerard Doustraat werd door de buitenwacht met argusogen bekeken. Het Leger des Heils trok zich namelijk weinig aan van de traditionele vormen van een kerkdienst.

Winter 1890

De publieke opinie over het Leger des Heils kreeg in de strenge winter van 1890 een positieve wending. Als christenen voelden de legermensen zich betrokken bij de honderden dak- en thuislozen die te lijden hadden onder de extreme kou. Ze openden de deuren voor hen en het maatschappelijk werk van het Leger des Heils, zoals we het nu nog steeds kennen, was begonnen.

Kledinginzamelaar

In die tijd was het Leger des Heils één van de eerste organisaties die tweedehands kleding en textiel inzamelde voor hulpverleningsprojecten. Dit gebeurde met behulp van een voddenkar en in de loop der tijd groeide die kledinginzameling uit tot één van de bekendste en meest geliefde kledinginzamelaars. In 2004 werd het Leger des Heils bovendien een van de de grotere kledinginzamelaars in Nederland; dat jaar nam zij de activiteiten van Coro Kledinginzameling BV over.  

Vanwege de omvang en specifieke werkzaamheden van deze tak van het Leger des Heils, werd er hiervoor in 2006 een aparte stichting opgericht onder de naam Leger des Heils ReShare: wij dus!

Wij strijden voor een duurzame toekomst voor mens en milieu.