Vanuit een steekwagen wordt uitgekeken op een grote loods voor sortering en opslag van textiel

Bedrijfsvoering

Met al meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van textielinzameling en een inzamelvolume van zo'n 20 miljoen kg textiel per jaar, zijn wij een van de grootste textielinzamelaars in Nederland. De belangrijkste drijfveren van ons werk zijn mens en milieu, dit komt terug in alle facetten van onze bedrijfsvoering.

Een professioneel bedrijf met een sociaal en duurzaam karakter

Het Leger des Heils is wereldwijd actief met inzamelen en verspreiden van tweedehands kleding en textiel. Al sinds 1887 zamelen wij kleding in voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Toen met een voddenkar, inmiddels – meer dan 100 jaar later - hebben we een complete logistiek en een efficiënte bedrijfsvoering in huis, ondergebracht bij de divisie Leger des Heils ReShare.

Met circa 20 miljoen kilo ingezamelde kleding en textiel per jaar zijn wij een van de grootste inzamelaars in Nederland.

Efficiënte logistiek en sortering

Goede logistiek en een hoge mate van efficiency zijn de krachten van kledinginzameling door Leger des Heils ReShare. Een modern en goed uitgerust (deels hybride) wagenpark zorgt ervoor dat miljoenen kilo’s kleding en textiel op een efficiënte en milieuvriendelijke manier worden verwerkt, uiteraard in een voor de werknemers gezonde werkomgeving.

Daarbij worden vaste routes gehanteerd. De kleding wordt bij het ophalen op efficiënte wijze verpakt, waardoor er per rit meer kleding meegenomen kan worden. In onze sorteercentra worden bruikbare kleding en textielafval van elkaar gescheiden. Ook wordt per ingeleverde kledingzak gekeken wat de kwaliteit en de bruikbaarheid van de inhoud is. Daarbij houden we verschillende kwaliteitsniveaus aan.

Nadat deze sortering, door voornamelijk mensen van een sociaal leer- en werkbedrijf, heeft plaatsgevonden gaat de bruikbare kleding naar de volgende bestemming. Bijvoorbeeld naar onze eigen tweedehands- en vintage kledingwinkels, de ReShare Stores, naar de projecten van het Leger des Heils (wereldwijd) of naar één van onze partners op het gebied van industriële textielverwerking. 

Transparantie en certificering

Leger des Heils ReShare streeft naar optimale transparantie in haar bedrijfsvoering. Wij hebben als eerste textielinzamelaar in Nederland het certificaat 'Herwinning Textiel' van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) gekregen. Met de certificeringsregeling helpt de VHT textielinzamelaars, -sorteerders,- handelaren en -recyclers, om aan hun afnemers en leveranciers te laten zien dat zij volledige verantwoording kunnen afleggen over de herkomst en bestemming van het ingezamelde textiel. Al het textiel dat wordt gerecycled, is tot op de laatste kilo traceerbaar in de hele keten, vanaf het moment van inzameling tot en met het eindgebruik door afnemers van de gesorteerde textielproducten in alle delen van de wereld. De certificeringsregeling wordt getoetst door de onafhankelijke, certificerende Instelling TüV Rheinland.

Tevens houden we toezicht en controle op externe sorteerbedrijven én op onze afnemers, volgens het Salvation Army EU-protocol, the code of conduct. Wij schakelen bij twijfel onafhankelijke auditors en accountants in om onze relaties te controleren op het gebied van kinderarbeid, arbeidsomstandigheden van de werknemers, milieueisen en stimulering van hergebruik.

Als ideële organisatie hebben wij ook het welzijn en de veiligheid van onze eigen werknemers hoog in het vaandel staan. In onze loodsen, sorteercentra en kantoren wordt geheel conform Arbo-eisen gewerkt. Wij hebben een eigen Kwaliteit, Arbo en Milieu-afdeling (KAM) en een KAM-functionaris, die begeleidt, monitort en adviseert.

Leger des Heils ReShare heeft ook een CBF-keurmerk en een ANBI status.

De jaarverslagen Leger des Heils ReShare maken onderdeel uit van de jaarverslagen van het Leger des Heils. Deze zijn hier te downloaden als PDF.

Verhogen inzamelvolume

Er verdwijnt jaarlijks 169 miljoen kilo bruikbare textiel in het huishoudelijk afval. Dat is voor Leger des Heils ReShare een belangrijke motivatie om extra ambities toe te voegen aan haar bedrijfsvoering. Zo hebben wij kennis en middelen ontwikkeld om het inzamelvolume te verhogen. Het bekende, sterke merk van het Leger des Heils geeft ons een voorsprong op andere textielinzamelaars. Mensen doneren graag hun kleding aan het goede doel; het Leger des Heils is een goed doel. Al 135 jaar. 

We hebben veel voorbeelden waaruit blijkt dat het inzamelvolume is gestegen door onze ervaring en efficiënte bedrijfsvoering. In Den Haag hebben we met slechts 25% meer containers het inzamelvolume in vijf jaar tijd verdrievoudigd. Dat is winst voor het milieu en genereert weer meer werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Textiel komt binnen in het sorteercentrum
Er verdwijnt jaarlijks 135 miljoen kilo bruikbare textiel in het huishoudelijk afval.

Circulariteit en duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk en zit verweven in het DNA van onze organisatie. Daarom zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en partners om de volledige keten van textielinzameling en -verwerking beter te maken. De eerste stappen zijn al gezet op het gebied van recycling. Dat bouwen we met nieuwe kennis en technieken steeds verder uit, zodat in de toekomst alle textiel kan worden verwerkt tot een nieuw product. Zo dienen we het milieu, want hoe meer textiel wij kunnen recyclen, hoe minder er via het huisafval in de verbrandingsoven terecht komt. En hoe minder nieuwe textiel er geproduceerd hoeft te worden.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Creëren van arbeidsplaatsen

Leger des Heils ReShare creëert in Nederland bijna 300 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze collega’s helpen bij het inzamelen en sorteren van kleding en ze werken in de ReShare Stores. Bij alle activiteiten die we ontwikkelen, denken we na over het creëren van arbeidsplaatsen. Het past bij onze missie om iedereen een kans te geven en niemand aan de kant te laten staan. Dat leidt onder andere tot mooie samenwerkingen zoals met onze partner Circulus-Berkel.

Aan de lopende band staan 3 mannen en een vrouw kleding te sorteren.
In onze sorteercentra werken, onder meer, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt