Bedrijfsvoering

Een professioneel bedrijf met een sociaal en duurzaam karakter

Het Leger des Heils is wereldwijd actief met inzamelen en verspreiden van tweedehands kleding. Al sinds 1885 zamelen wij kleding in voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Toen met een voddenkar, inmiddels - ruim 135 jaar later- hebben we een complete logistiek en een efficiënte bedrijfsvoering in huis, ondergebracht bij de divisie ReShare. We zijn marktleider op het gebied van textielinzameling met circa 26 miljoen kilo ingezamelde kleding per jaar.
image

Creëren van arbeidsplaatsen

Leger des Heils ReShare creëert in Nederland bijna driehonderd banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze collega’s helpen bij het inzamelen of sorteren van kleding. Bij alle activiteiten die we ontwikkelen, denken we na over het creëren van arbeidsplaatsen. Het past bij onze missie om mensen niet aan de kant te laten staan. Dat leidt tot mooie samenwerkingen, zoals met afvalverwerker Omrin en arbeidsre-integratiebedrijf Empatec in Friesland. 

Kwaliteitseisen en efficiënte logistiek

Goede logistiek en een hoge mate van efficiency zijn de krachten van kledinginzameling door Leger des Heils Reshare. Een modern en goed uitgerust (deels hybride) wagenpark zorgt ervoor dat miljoenen kilo’s kleding op een efficiënte en milieuvriendelijke manier worden verwerkt, uiteraard in een voor de werknemers gezonde werkomgeving. Daarbij worden vaste routes gehanteerd. De kleding wordt bij het ophalen op moderne wijze verpakt, waardoor er per rit meer kleding meegenomen kan worden. In onze sorteercentra worden bruikbare kleding en textielafval van elkaar gescheiden. Ook wordt per ingeleverde kledingzak gekeken wat de kwaliteit en de bruikbaarheid van de inhoud is. Daarbij houden we verschillende kwaliteitsniveaus aan. Nadat deze sortering, door voornamelijk mensen van een sociaal leer- en werkbedrijf, heeft plaatsgevonden gaat de bruikbare kleding naar de kledingwinkels van het Leger des Heils, naar de projecten van het Leger des Heils (wereldwijd) of naar één van onze partners op het gebied van industriële textielverwerking. 

Leger des Heils ReShare streeft naar optimale transparantie en heeft als eerste textielinzamelaar in Nederland het certificaat 'Herwinning Textiel' van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) gekregen. Met de certificeringsregeling helpt de VHT textielinzamelaars, -sorteerders,- handelaren en -recyclers, om aan hun afnemers en leveranciers te laten zien dat zij volledige verantwoording kunnen afleggen over de herkomst en bestemming van het ingezamelde textiel. Al het textiel dat wordt gerecycled, is tot op de laatste kilo traceerbaar in de hele keten, vanaf het moment van inzameling tot en met het eindgebruik door afnemers van de gesorteerde textielproducten in alle delen van de wereld. De certificeringsregeling wordt getoetst door de onafhankelijke, certificerende Instelling TüV Rheinland. Tevens houden we toezicht en controle op externe sorteerbedrijven én op onze afnemers, volgens het Salvation Army EU-protocol, the code of conduct. Wij schakelen bij twijfel onafhankelijke auditors en accountants in om onze relaties te controleren op het gebied van kinderarbeid, arbeidsomstandigheden van de werknemers, milieueisen en stimulering van hergebruik. Als ideële organisatie hebben wij ook het welzijn en de veiligheid van onze eigen werknemers hoog in het vaandel staan. In onze loodsen, sorteercentra en kantoren wordt geheel conform Arbo-eisen gewerkt. Wij hebben een eigen Kwaliteit, Arbo en Milieu-afdeling (KAM) en een KAM-functionaris, die begeleidt, monitort en adviseert.

Kijk hier voor meer informatie over de keurmerken en certificeringen van ReShare. 

Verhogen inzamelvolume

Er verdwijnt jaarlijks 135 miljoen kilo bruikbare textiel in het huishoudelijk afval. Dat is voor Leger des Heils ReShare een belangrijke motivatie om extra ambities toe te voegen aan haar bedrijfsvoering. Zo hebben wij kennis en middelen ontwikkeld om het inzamelvolume te verhogen. Het bekende, sterke merk van het Leger des Heils geeft ons een voorsprong op andere textielinzamelaars. Mensen doneren graag hun kleding aan het goede doel; het Leger des Heils is een goed doel. Al 135 jaar. 

We hebben veel voorbeelden waaruit blijkt dat het inzamelvolume is gestegen door onze ervaring en efficiënte bedrijfsvoering. In Den Haag hebben we met slechts 25% meer containers het inzamelvolume in vijf jaar verdrievoudigd. Dat is winst voor het milieu en winst voor de hulpprojecten van het Leger des Heils, want onze revenuen vloeien terug in het hulpaanbod van het Leger des Heils. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk. Daarom zoeken we voortdurend naar mogelijkheden en nieuwe partners om de volledige keten van textielinzameling en -verwerking beter te maken. De eerste stappen zijn al gezet op het gebied van recycling. Dat bouwen we met nieuwe kennis en technieken steeds verder uit, zodat in de toekomst alle textiel kan worden verwerkt tot een nieuw product. Zo dienen we het milieu, want hoe meer textiel wij kunnen recyclen, hoe minder er via het huisafval in de verbrandingsoven terecht komt. En hoe minder nieuwe textiel er geproduceerd hoeft te worden.

Meer weten over onze doelen op het gebied van People Planet Profit? Lees hier verder.