Gemeenten

Als grootste textielinzamelaar en -hergebruiker van Nederland, werken wij ook samen met veel gemeenten. Daar zamelen wij kleding en textiel in door gebruik van textielcontainers (of kledingbakken) die op verschillende plekken in de gemeente staan.

Onze jarenlange ervaring en opgebouwde kennis op dit gebied, maken ons tot een waardevolle partner voor alle gemeenten in textielinzameling en -hergebruik. Niet alleen zamelen we de textiel in op professionele en efficiënte wijze, ook creëren we hiermee werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We verwerken alle ingezamelde textiel en kleding zo hoogwaardig mogelijk en doen ons best om zoveel mogelijk kleding binnen de grenzen van Nederland te houden.

Kiest een gemeente voor ons als textielinzamelaar dan krijgen ze een professionele, ervaren partner die maatwerk levert en de gemeente zoveel mogelijk ontzorgt.

Benieuwd?

Maak een afspraak met een van onze accountmanagers.