Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen die wij krijgen. Hopelijk vind je hier alle antwoorden op jouw vragen aan ons. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Waarom zamelt Leger des Heils ReShare gebruikte kleding en textiel in?

Inzameling van kleding en textiel is voor onze organisatie een middel om bij te dragen aan een betere wereld: zorg voor mens én milieu. Door middel van kleding- en textielinzameling dragen we bij aan:

 • Een beter milieu: door hergebruik van tweedehands kleding en - textiel besparen we water en CO2-uitstoot omdat er geen nieuwe kleding en textiel wordt geproduceerd. Zo werken we aan een duurzamere wereld en het circulair maken van de textielketen.
 • We helpen mensen: kleding is immers een primaire levensbehoefte.
 • Werven van fondsen. De opbrengsten die Leger des Heils ReShare genereert met textiel- en kledinginzameling, en de verkoop hiervan, wordt afgedragen aan niet-gesubsidieerde projecten van het Leger des Heils.
 • Arbeidsre-integratie: In ons verwerkingsproces creëren we sociale werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de inzameling, sortering en in de ReShare Stores.
Wat gebeurt er met de ingezamelde kleding en textiel van Leger des Heils ReShare?

Alle ingezamelde kleding en textiel wordt verwerkt op een van onze sorteerlocaties. Een deel van het textiel wordt gesorteerd en gaat o.a. naar onze eigen tweedehands – en vintage kledingwinkels: de ReShare Stores.

Daarnaast verstrekken we noodhulp wanneer hierom gevraagd wordt. Al het andere kleding en textiel wordt verkocht aan gerenommeerde sorteerbedrijven in binnen- en buitenland. Hiervoor ontvangen we een bedrag per kilo. De eventuele winst die we maken wordt afgedragen aan niet-gesubsidieerde projecten van het Leger des Heils.

Lees hier meer over de bestemming van tweedehands textiel.

Waar kan ik mijn oude kleding en textiel doneren aan Leger des Heils ReShare?

Kijk op onze containerlocator of bel gratis 0800 0322 voor het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor kleding en textiel bij jou in de buurt. Onze eigen tweedehands - en vintage kledingwinkels, de ReShare Stores, zijn ook altijd blij als je daar kleding komt inleveren. Dit kan tijdens openingstijden.

Wat voor kleding en textiel mag ik bij Leger des Heils ReShare inleveren?

Voor een goede verwerking van ingeleverde tweedehands kleding en textiel is het van groot belang dat je weet wat Leger des Heils ReShare wel en niet kan verwerken. Het scheelt ons heel veel tijd en geld wanneer je daar rekening mee houdt! Dit helpt ons enorm om ons werk goed te doen.

Lees hier wat wel/niet in onze textielcontainers thuishoort.

Haalt Leger des Heils ReShare ook kleding en textiel op aan huis?

In Amsterdam halen wij graag kleding en textiel op bij jou aan huis. Voor het maken van een afspraak kan je tijdens kantooruren contact opnemen via 088-0653670.
Buiten Amsterdam halen wij geen kleding op aan huis.

Wat kan ik doen als er kledingzakken naast de containers van Leger des Heils Reshare staan?

Wij stellen het enorm op prijs als je wilt kijken of de zakken nog in de kledingcontainer passen. Zit de container vol? Dan kan je de volle kledingcontainer hier melden. Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk de kledingcontainer te (laten) legen. Kijk hier voor een andere locatie om jouw kleding te doneren.

Welke projecten worden door Leger des Heils ReShare financieel ondersteund met de opbrengsten van de textiel?

Wanneer Leger des Heils ReShare, na aftrek van alle kosten, winst maakt dan wordt dit geld afgedragen aan fondsenwerving. Hiermee worden niet gesubsidieerde projecten van het Leger des Heils gefinancierd in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden:

 • Buurthuizen ‘Bij Bosshardt'. Deze sociale ontmoetingsplaatsen in (met name) krachtwijken krijgen geen subsidie van de overheid.
 • Activiteiten voor kinderen in onze jeugd- en pleegzorg.
 • Hulp bij rampen, zoals voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië of als gevolg van natuurgeweld. Het gaat dan om zowel textiel (kleding, dekens en knuffels bijvoorbeeld) als financiële middelen voor o.a. eten, drinken en gezondheidszorg. 

Andere projecten van het Leger des Heils die wij ondersteunen:

 • Dak- en thuislozenopvang.
 • Opvang voor tienermoeders (en hun kinderen).
 • Zorg voor nabestaanden.
 • Mensen die door andere oorzaken de hulp van het Leger des Heils nodig hebben. Meer weten? Kijk op de website van het Leger des Heils voor het totale hulpaanbod.
Waar vind ik de ReShare Stores?

Een overzicht van al onze ReShare Stores vind je hier.

Ik heb per ongeluk iets in de kledingcontainer van het Leger des Heils Reshare gegooid, kan ik het nog terugkrijgen?

Je kan ons mailen over het incident. Wij controleren dan of de betreffende container al is geledigd.
Zo ja: dan is de donatie helaas niet meer terug te halen.
Zo nee: dan gelden de volgende regels. 

a. Indien het gaat om kleding of textiel is het helaas niet mogelijk om dit terug te halen.

b. Indien het om een telefoon, paspoort, autosleutels of andere waardevolle spullen gaat, zullen wij proberen de donatie terug te halen. Hiervoor rekenen wij een bijdrage aan onkosten van €35 voor het op straat legen van de containers. Je kan dan ter plekke zoeken naar het verloren item en handmatig de zakken weer terug in de container doen. Dit kost veel tijd en dus geld. Daarnaast kan de kleding nat/vies worden doordat het op de grond terecht komt, daar kunnen ook weer extra kosten uit voortkomen doordat de kwaliteit van de kleding aangetast wordt.  

c. Indien hetgeen wat je terug wilt halen toch niet in de container blijkt te zitten bij het leeghalen van de container brengen wij €75 in rekening.

LET OP! De genoemde bedragen worden altijd in rekening gebracht.

Ga je hiermee akkoord? Geef dit dan expliciet aan via het contactformulier en vermeld daarbij wat je precies terug wilt hebben, wanneer de verkeerde donatie is gedaan, op welke locatie dit is gedaan en uw NAW-gegevens. Wij doen ons best, maar vragen ook jouw begrip dat het helaas niet altijd mogelijk is.

Lees hier meer over ons werk