Week van Tweedehands Textiel (WvTT)

Om de textielbranche te verenigen, het belang en het plezier van het hergebruik van textiel te bevorderen, hebben we in 2019 de Week van Tweedehands Textiel geïnitieerd. Tijdens de 6e editie roepen we ondernemers op zich opnieuw aan te sluiten, zodat we samen het bereik en de impact van deze landelijke actie kunnen vergroten.

Samen maken we verschil! 20-27 April 2024

De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieen in de wereld. Voor de productie van een kilogram katoen is ca 8000 liter water nodig, dat staat gelijk aan 10 jaar drinkwater voor jou. Met wat lepels gifstof en een intercontinentale reis erbij -dus veel CO2- behoeft het geen uitleg dat de textielindustrie allesbehalve milieuvriendelijk is. Daar komt nog bij, de terugloop van kwaliteit van onze textiel.

In de laatste jaren zagen wij de berg van slechte textiel groeien van 20% naar ruim 40%. Dat komt door de opkomst van steeds meer goedkope kleding, meer wisseling van collecties gedurende seizoenen en nu de groei van de economie. Op gebied van recycling doen de grote ketens nog weinig. Ongeveer 5% van de kleding die wordt verkocht bestaat uit een klein percentage gerecyclede textiel.

Daarom riepen wij 2019 de Week van Tweedehands Textiel in het leven. Om de branche te verenigen, onze gezamenlijke boodschap en impact te vergroten én om aan de consument te laten zien hoe leuk tweedehands kleding en textiel kan zijn. Maar het initiatief is niet van ons, want de aarde is ook niet van ons. Dit thema gaat ons allemaal aan!

Het thema van 2024 is "Denk Lokaal" 
Dit jaar wordt het een week waarin we aandacht geven aan het thema denk lokaal en geven we tips om duurzaam om te gaan met je kleding. Kleding kan tegenwoordig op vele plekken gerepareerd, upcycled, gedoneerd en gerecycled worden. Samen kunnen we Nederland hier bewust van maken en inspireren om bewuster om te gaan met hun kleding.