Een sorteermedewerker van ReShare aan het werk met een vest waarop staat "Together we are one"

Missie en visie

Waar we voor staan en wat we willen bereiken

In 2006 werd Leger des Heils ReShare geboren met een duidelijk doel voor ogen. Dit doel vertalen wij in onze missie en visie, waarin we beschrijven waarom wij bestaan (missie Leger des Heils ReShare) en hoe we dat willen bereiken (visie Leger des Heils ReShare). Ze verwoorden samen dus ons bestaansrecht. We stellen onszelf ten doel dat iedere actie die we nemen bijdraagt aan onze missie en visie. Zo geven ze ons sturing in onze dagelijkse werkzaamheden.

Onze missie

In de naam van Jezus werken aan een betere wereld.

Het Leger des Heils is een internationale christelijke organisatie. Onze inspiratie is de Bijbel. In het bijzonder de woorden en daden van Jezus Christus. Wat we doen komt voort uit onze liefde voor God. Onze opdracht is het vertellen van het Evangelie van Jezus Christus en in Zijn naam mensen helpen zonder enige vorm van discriminatie.

Onze visie

Het maximaliseren van inkomsten uit hergebruik van goederen waardoor we op duurzame wijze bijdragen aan hulpverlening, milieu en arbeidsparticipatie.