Keurmerk en certificering

Leger des Heils ReShare voldoet aan de internationale normen voor kwaliteit- en milieumanagement en neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) serieus. Sterker nog, MVO zit verweven in ons DNA: “Rentmeesterschap” over onze aarde, de zorg voor mens én milieu. Zo heeft ReShare de volgende keurmerken en certificeringen.

CBF-keurmerk

Dit keurmerk houdt in dat de opbrengst van onze kledinginzameling, ten goede komt aan de projecten van het Leger des Heils. De stichting Leger des Heils Fondsenwerving is in bezit van het CBF-Keurmerk voor goede doelen en is daarnaast als kledinginzamelaar door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) positief beoordeeld.

ANBI

Leger des Heils ReShare is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken en zo belastingvrij doneren.

VHT certificaat

In 2015 ontving ReShare met trots als eerste inzamelaar het VHT-certificaat voor textielinzameling.Met dit certificaat wordt voldaan aan de Certificeringsregeling Herwinning Textiel van de VHT (Vereniging Herwinning Textiel) voor een geoptimaliseerd sorteerproces.

Alle textiel die wordt gerecycled, is tot op de laatste kilo traceerbaar in de hele keten. Dit geldt vanaf het moment van inzameling tot en met het eindgebruik door afnemers van de gesorteerde textielproducten in alle delen van de wereld. De certificeringsregeling wordt getoetst door de onafhankelijke, certificerende Instelling TüV Rheinland.