Keurmerk en certificering

Leger des Heils ReShare voldoet aan de internationale normen voor kwaliteit- en milieumanagement en neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus. Zo heeft ReShare de volgende keurmerken en certificeringen:

CBF-keurmerk
Dit keurmerk houdt in dat de opbrengst van onze ingezamelde kleding, ten goede komen aan de projecten van het Leger des Heils. De stichting Leger des Heils Fondsenwerving is in bezit van het CBF-Keur voor goede doelen en is daarnaast als kledinginzamelaar door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) positief beoordeeld.

ANBI
Leger des Heils ReShare is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken en zo belastingvrij kan doneren. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

VHT certificaat
Met dit certificaat wordt voldaan aan de Certificeringsregeling Herwinning Textiel van de VHT voor een geoptimaliseerd sorteerproces. Al het textiel dat wordt gerecycled, is tot op de laatste kilo traceerbaar in de hele keten, vanaf het moment van inzameling tot en met het eindgebruik door afnemers van de gesorteerde textielproducten in alle delen van de wereld. De certificeringsregeling wordt getoetst door de onafhankelijke, certificerende Instelling TüV Rheinland.

Circle Economy
Sinds 2016 is Leger des Heils ReShare lid van Circle Economy. Samen werken we aan het machinaal sorteren naar pure grondstof. De Fiber Sort Machine gaat dit mogelijk maken. Medio 2017 verwachten we de eerste resultaten. Door Circle Economy worden voor ons nieuwe deuren geopend.

Salvation Army Code of Conduct 
Tevens houden we toezicht en controle op externe sorteerbedrijven én op onze afnemers, volgens het Salvation Army EU-protocol, the code of conduct. Wij schakelen bij twijfel onafhankelijke auditors en accountants in om onze relaties te controleren op het gebied van kinderarbeid, arbeidsomstandigheden van de werknemers, milieueisen en stimulering van hergebruik. Als ideële organisatie hebben wij ook het welzijn en de veiligheid van onze eigen werknemers hoog in het vaandel staan. In onze loodsen, sorteercentra en kantoren wordt geheel conform Arbo-eisen gewerkt.