Twee mensen met Leger des Heils shirts zijn aan het werk in het sorteercentrum
Leger des Heils ReShare creëert jaarlijks zo'n 300 werkplekken voor mensen die moeite hebben op de arbeidsmarkt

Arbeidsre-integratie en dagbesteding door textielinzameling en -hergebruik

Leger des Heils ReShare vindt dat niemand buiten de boot mag vallen.

Wij strijden voor een zinvol leven voor iedereen. Leger des Heils ReShare biedt daarom jaarlijks werk aan bijna driehonderd mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen: mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan. In het kader van arbeidsre-integratie of dagbesteding helpen zij ons bij het inzamelen en/of sorteren van kleding in onze sorteercentra of in de ReShare Stores. Op deze manier hebben ze structuur en een zinvolle dagbesteding.

Therapeutische arbeidsplaatsen

De inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW/SROI-doelgroep) is voor ons geen opdracht maar een vanzelfsprekendheid. Het Leger des Heils strijdt voor een zinvol leven voor iedereen en biedt kansen voor mensen die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn van de maatschappij staan. Dit is verweven in ons DNA. Het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van de missie van Stichting Leger des Heils ReShare. Werkgelegenheid is hierbij erg belangrijk.

Het Leger des Heils ervaart dat mensen groeien in eigenwaarde en betekenisvol leven, zodra zij dagbesteding hebben. Het is een reden om de wekker te zetten, jezelf te verzorgen en op de fiets te stappen met een broodtrommel onder de snelbinders. Net als de meeste andere mensen. Daar zit precies de crux. Want niemand wil aan de zijlijn staan en toezien zonder mee te doen. Bovendien is het Leger des Heils al sinds haar oprichting van mening dat iedereen wel iets kan en daarom bieden wij zoveel mogelijk plekken aan voor arbeidsre-integratie en dagbesteding.

Een dame met Leger des Heils polo staat kleding te sorteren. Een voorbeeld van arbeidsre-integratie en dagbesteding bij ReShare.
Mensen groeien in eigenwaarde zodra ze een zinvolle dagbesteding hebben

Noem het dagbesteding, noem het werk: elk mens heeft een talent om iets toe te voegen.

Ongeacht achtergrond, verleden of beperking. Vanuit dit mensbeeld hebben we hier op veel vlakken invulling aan gegeven. Bijvoorbeeld door samen met onze partners en Rijksoverheid op te trekken tegen eenzaamheid, als oorzaak of gevolg van werkloosheid.

Wij zien arbeidsre-integratie en dagbesteding zonder discriminatie ook als vereiste terugkomen in de kaders van het beleid Inkoop & Aanbesteding van gemeenten. Dit vertaalt zich ook in de aanbestedingen voor textielinzameling. Wij juichen dit van harte toe en kunnen dit goed faciliteren, gezien de ervaring die we hebben met de inzet van deze mensen.

Het is meer dan een kostenreductie, norm of eis. Het gaat om (kwetsbare) mensen die een nieuwe kans verdienen.

Wij ervaren dagelijks hoe mensen groeien als ze deze kans krijgen. In het proces van textielinzameling en -sortering zoeken wij voortdurend naar manieren om dit type werkgelegenheid te creëren. Een concreet voorbeeld is dat wij bovengrondse containers plaatsen zodat handmatig lossen mogelijk is dóór de doelgroep. Binnen dit proces ligt bij ons de nadruk op optimalisatie, niet op efficiëntie.

PSO Certificaat

In november 2022 hebben wij de hoogste trede (3) bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is Leger des Heils ReShare op de PSO-Prestatieladder geplaatst op Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW/SROI-doelgroep) is voor ons dan ook geen opdracht maar een vanzelfsprekendheid. Het is meer dan een kostenreductie, norm of eis. Het gaat om (kwetsbare) mensen die een nieuwe kans verdienen. De PSO-certificering is voor ons een mooie manier om te laten zien dat wij structureel werk maken van socialer ondernemen en dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Michel Rosenquist, directeur Marketing & Retail bij ReShare

50|50 projecten van het Leger des Heils

Een man met een Leger des Heils 50 50 vest staat hout te snijden.
Met het merk 50|50 biedt Leger des Heils verschillende arbeidsre-integratieprojecten

Naast de inzameling en verwerking van textiel biedt het Leger des Heils met het merk 50|50 verschillende arbeidsre-integratieprojecten. Deze projecten hebben als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring op te laten doen en hen te begeleiden naar een terugkeer op de arbeidsmarkt. Enkele voorbeelden van deze projecten voor arbeidsre-integratie zijn:

50|50 Wood: meubels met een verhaal, gemaakt voor bedrijfsleven en consumenten. Zo maken zij bijvoorbeeld ook de meubels voor de ReShare Stores.
50|50 Food: professionele catering voor (sport)kantines, evenementen en een aantal restaurants;
50|50 Belmont: een 4-sterren hotel- en congrescentrum op de Veluwe, waar per jaar ongeveer 80 mensen werken op weg naar een vaste baan;
50|50 Green: binnen dit project werken mensen in de groenvoorziening in de regio of in de kwekerij, bijvoorbeeld het onderhoud van een Landgoed in Hilversum en vakantiepark Duinrell.

Lees hier meer over 50|50 en haar projecten.