Missie & Visie

Waar we voor staan en wat we willen bereiken

Onze missie
In de naam van Jezus werken aan een betere wereld.

Onze visie
Het maximaliseren van inkomsten uit hergebruik van goederen waardoor we op duurzame wijze
bijdragen aan hulpverlening, milieu en arbeidsparticipatie.