Leger des Heils ReShare behaalt hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs heeft ReShare Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is Leger des Heils ReShare op de PSO-Prestatieladder geplaatst op Trede 3. Dat betekent dat ReShare zichzelf koploper mag noemen als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ReShare nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Betekenisvol leven

Vanuit ReShare ervaren wij dat mensen groeien in eigenwaarde en betekenisvol leven, zodra zij dagbesteding hebben. Het is een reden om de wekker te zetten, jezelf te verzorgen en op de fiets te stappen met een broodtrommel onder de snelbinders. Net als de meeste andere mensen. Daar zit precies de crux. Want niemand wil aan de zijlijn staan en toezien zonder mee te doen. Leger des Heils  is al sinds haar oprichting van mening dat iedereen wel iets kan en daarom biedt zij zoveel mogelijk plekken aan voor arbeidsre-integratie en dagbesteding.

PSO Certificaat

Het Leger des Heils strijdt voor een zinvol leven voor iedereen en biedt kansen voor mensen die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn van de maatschappij staan. Dit is verweven in het DNA. Michel Rosenquist, directeur Retail & Marketing bij Leger des Heils ReShare, zegt hierover: “Het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW/SROI-doelgroep) is voor ons dan ook geen opdracht maar een vanzelfsprekendheid. Het is meer dan een kostenreductie, norm of eis. Het gaat om (kwetsbare) mensen die een nieuwe kans verdienen. De PSO-certificering is voor ons een mooie manier om te laten zien dat wij structureel werk maken van socialer ondernemen en dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”.

Uitreiking van PSO-certificaat door Joyce de Vaan, Adviseur Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) aan Michel Rosenquist, Directeur Retail & Marketing bij Leger des Heils ReShare.

Inclusief werkgeverschap

Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Alle artikelen