People

De belangrijkste doelstelling van het Leger des Heils is het helpen wie geen helper heeft.

Wij zijn gespecialiseerd in een doelgroep met multi (complexe) problematiek. Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid op basis van bijvoorbeeld afkomst of geloof, verleent het Leger des Heils materiële en immateriële hulp aan zo'n 60.000 mensen per jaar die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Door textiel in te zamelen, kan het Leger des Heils in Nederland en daarbuiten een belangrijke levensbehoefte vervullen.

Mensen helpen door kledinghergebruik

Kleding behoort tot een van onze levensbehoeften. Maar wij geven niet alleen kleding weg aan mensen die dit nodig hebben, we genereren er ook opbrengsten mee door het te verkopen. De opbrengst stelt ons in staat om ons werk te doen en onze visie waar te maken: bijdragen aan een circulaire textielketen, mensen in nood helpen, mooie en betaalbare kleding aanbieden voor elke portemonnee en werkgelegenheid creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Ook stimuleren wij onze relaties (zoals gemeenten, retailers en innocavators) om zoveel mogelijk te werken volgens het principe local-for-local. Dat betekent dat wat lokaal wordt ingezameld ook weer lokaal wordt 'verzilverd' in tweedehands kleding en werkgelegenheid.

Werkgelegenheid en betekenisvol leven

Arbeidsre-integratie staat bij ons hoog in het vaandel. Werk vervult een belangrijke rol in het leven van mensen en zorgt voor zingeving. Met dit principe helpen we bij ReShare jaarlijks zo'n 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Dit doen we in het inzamelproces in samenwerking met gemeenten, in onze eigen sorteercentra in Deventer, Oosterhout, Sneek en in de ReShare Stores. De spreiding van onze centra (en die van onze partners) maakt het mogelijk dat mensen in hun eigen regio aan de slag kunnen. Ook wordt er een deel van de ingezamelde kleding gratis verstrekt of tegen sociale prijzen verkocht in de andere Leger des Heils winkels, die samen plaats bieden aan ongeveer 1750 vrijwilligers en arbeidsre-integratiemedewerkers. Zo helpen we allemaal elkaar.

PSO Certificaat
In november 2022 hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij erg trots op. Hiermee kunnen we laten zien dat we structureel werk maken van socialer ondernemen.

ReShare Stores

In 2014 startten wij onze een eigen retailketen: ReShare Stores. Deze winkels, verspreid door het hele land, bieden ons de kans goedkope, kwaliteitskleding lokaal te verkopen voor mensen met een smalle beurs. Daarnaast ontvangen wij in onze winkels mensen die behoefte hebben aan een praatje, op zoek zijn naar unieke items of vanuit duurzaamheidsprincipes tweedehands kleding kopen. Iedereen is welkom! We helpen het milieu door meer en meer textiel binnen Nederlandse grenzen een nieuwe bestemming te geven (omdat het een boel transportkilometers naar het buitenland bespaart).