People

De belangrijkste doelstelling van het Leger des Heils is het helpen wie geen helper heeft.

Wij zijn gespecialiseerd in een doelgroep met multi (complexe) problematiek. Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid op basis van bijvoorbeeld afkomst of geloof, verleent het Leger des Heils materiële en immateriële hulp aan zo'n 60.000 mensen per jaar die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Door textiel in te zamelen, kan het Leger des Heils in Nederland en daarbuiten een belangrijke levensbehoefte vervullen.

Mensen helpen door kledinghergebruik

Kleding behoort tot een van onze levensbehoeften. Maar wij geven niet alleen kleding weg aan mensen die dit nodig hebben, we genereren er ook opbrengsten mee door het te verkopen. Revenuen die wij uit deze textielverkoop verkrijgen, worden 100% besteed aan niet-gesubsidieerde projecten van het Leger des Heils in Nederland en in ontwikkelingslanden. Dit noemen wij maatschappelijke duurzaamheid. Ook stimuleren wij onze relaties (zoals gemeenten en andere organisaties) te werken volgens het principe local-for-local. Dat betekent dat wat lokaal wordt ingezameld ook weer lokaal wordt 'verzilverd' in tweedehands kleding en werkgelegenheid.

Werkgelegenheid

Arbeidsre-integratie staat bij ons hoog in het vaandel. Werk vervult een belangrijke rol in het leven van mensen en zorgt voor zingeving. Met dit principe helpen we jaarlijks zo'n 300 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Dit doen we in het inzamelproces in samenwerking met gemeenten, in onze eigen sorteercentra in Deventer, Oosterhout, Sneek en Barendrecht en in onze ReShare Stores. De spreiding van onze centra (en die van onze partners) maakt het mogelijk dat mensen in hun eigen regio aan de slag kunnen. Ook wordt er na sortering van het textiel 1 miljoen kilogram kleding per jaar gratis verstrekt of tegen sociale prijzen verkocht in de andere Leger des Heils-winkels, die plaats bieden aan ongeveer 1750 vrijwilligers en arbeidsre-integratiemedewerkers. Zo helpen we allemaal elkaar.

ReShare Stores

In 2014 startten wij onze een eigen retailketen: ReShare Stores. Deze winkels, verspreid door het hele land, bieden ons de kans goedkope, kwaliteitskleding lokaal te verkopen voor mensen met een smalle beurs. Daarnaast ontvangen wij in onze winkels mensen die behoefte hebben aan een praatje, op zoek zijn naar unieke items of vanuit duurzaamheidsprincipes tweedehands kleding kopen. Iedereen is welkom! We helpen het milieu door meer en meer textiel binnen Nederlandse grenzen een nieuwe bestemming te geven (omdat het een boel transportkilometers naar het buitenland bespaart).