Inzameling en hergebruik van textiel

In Nederland danken we jaarlijks per persoon zo'n 17 kg textiel af. Wij kunnen die kleding en textiel een tweede leven geven. Daarom zamelt het Leger des Heils al meer dan 100 jaar tweedehands kleding en textiel in, dat doen wij onder de naam "ReShare". Dat betekent: opnieuw delen. Dat is wat we willen.

UPV Textiel 2023

Ben jij (fashion) retailer, producent of ontwerper? Ga met ons de strijd aan om zoveel mogelijk kleding in te zamelen voor re-use and recycling binnen Nederland.

Duurzaamheid

Wij zetten ons in voor het welzijn van mens & milieu.

Samenwerken

Samen met gemeenten en andere partijen maximaliseren wij textielhergebruik.

Actueel