Arbeidsre-integratie

Leger des Heils ReShare vindt dat niemand buiten de boot mag vallen.

Wij strijden voor een zinvol leven voor iedereen. Leger des Heils ReShare biedt daarom werk aan bijna driehonderd mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen: mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan. Deze mensen helpen bij het inzamelen en/of sorteren van kleding in onze sorteercentra of in de ReShare Stores. Op deze manier hebben ze structuur en een zinvolle dagbesteding.
image

Therapeutische arbeidsplaatsen

De inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW/SROI-doelgroep) is voor ons geen opdracht maar een vanzelfsprekendheid. Het Leger des Heils strijdt voor een zinvol leven voor iedereen en biedt kansen voor mensen die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn van de maatschappij staan. Dit is verweven in ons DNA. Het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van de missie van Stichting Leger des Heils ReShare. Werkgelegenheid is hierbij erg belangrijk. Het Leger des Heils ervaart dat mensen groeien in eigenwaarde en betekenisvol leven, zodra zij dagbesteding hebben. Het is een reden om ‘s ochtends de wekker te zetten, aandacht te besteden aan een verzorgd uiterlijk en op de fiets te stappen met een broodtrommel onder de snelbinders. Net als andere Nederlanders. Daar zit precies de crux. Want niemand wil aan de zijlijn staan en toezien zonder mee te doen. Bovendien is het Leger des Heils al sinds haar oprichting van mening dat iedereen iets kan. Noem het dagbesteding, noem het werk: elk mens heeft een talent om iets toe te voegen. Ongeacht achtergrond, verleden of beperking. Vanuit dit mensbeeld hebben we hier op veel vlakken invulling aan gegeven. Bijvoorbeeld door samen met partners en de Rijksoverheid op te trekken tegen eenzaamheid, als oorzaak of gevolg van werkloosheid. In dit project ‘Coalitie Erbij’, vormen we een landelijk netwerk om sociaal isolement tegen te gaan en te doorbreken. Hierbinnen vormt werk een belangrijk instrument. Het Leger des Heils ziet sinds enkele jaren dit instrument als vereiste terugkomen in de kaders van het beleid Inkoop & Aanbesteding van gemeenten. Dit vertaalt zich ook in de aanbestedingen voor textielinzameling. Wij juichen dit van harte toe en kunnen dit goed faciliteren, gezien de ervaring die we hebben met de inzet van deze mensen.

De groei van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijkt ook uit het rapport ‘Inventarisatie social return bij gemeenten’ door TNO in 2014. Een groei van 20% (2006) naar 62% (2009) en 79% (2014). Liefst 75% hiervan wordt gerealiseerd via het inkoopbeleid van gemeenten. Dat stemt tot vreugde. Tegelijkertijd is het mensbeeld en de eigenwaarde, de onverminderde motivatie om Social Return te realiseren. Het is meer dan een kostenreductie, norm of eis. Het gaat om (kwetsbare) mensen die een nieuwe kans verdienen. Wij ervaren dagelijks hoe mensen groeien als ze deze kans krijgen. In het proces van textielinzameling en -sortering zoeken wij voortdurend naar manieren om dit type werkgelegenheid te creëren. Een concreet voorbeeld is dat wij bovengrondse containers plaatsen zodat handmatig lossen mogelijk is dóór de doelgroep. Binnen het proces ligt bij ons de nadruk op optimalisatie, niet op efficiëntie.

Naast de inzameling en verwerking van textiel biedt het Leger des Heils met het merk 50|50 verschillende arbeidsre-integratieprojecten. Deze projecten hebben als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring op te laten doen en hen te begeleiden naar een terugkeer op de arbeidsmarkt. Enkele voorbeelden van deze projecten zijn:

50|50 Food: professionele catering voor (sport)kantines, evenementen en een aantal restaurants
50|50 Belmont: een 4-sterren hotel- en congrescentrum op de Veluwe, waar per jaar ongeveer 80 mensen werken op weg naar een vaste baan
50|50 Green: binnen dit project werken mensen in de groenvoorziening in de regio of in de kwekerij, die haar producten levert aan onder andere La Place.