Een zij-aanzicht van een meters hoge baal met kledingstukken

De Prijsknaller: niet wegkijken, maar oplossen

Onze visie op de impact van fast fashion op de textielbranche wereldwijd

DENN=Fotografie

Op 11 februari 2021 zond het programma 'De Prijsknaller' een aflevering uit over de levensweg van fast fashion kledingstukken en het mogelijke, lelijke eindstation hiervan. Een heel belangrijk onderwerp en een groot probleem. Om inzicht te krijgen in het verwerken van gedoneerde kleding zijn ze ook langs geweest bij ons ReShare sorteercentrum in Deventer, wij hebben ze daar met plezier ontvangen. Het transparanter maken van de keten is een belangrijke en zinvolle manier om bewustzijn te creëren en onze achterban mee te nemen in de grote uitdagingen waar wij, en met ons de hele textielindustrie, voor staan. De schrijnende beelden van de afvalberg in Ghana, en onlangs Chili, zijn ook voor ons pijnlijk en laten goed zien hoe groot het probleem wereldwijd is. Wij delen graag onze omgang en visie hierop.

Wat we zien

De mode industrie is een van de meeste vervuilende industrieën ter wereld. Niet alleen het maken en produceren van kleding kost veel water, grondstoffen en energie. Ook het verwerken van al deze kleding, nadat de consument het afdankt, is nog niet zo effectief als we graag zouden willen. De mode industrie is complex; inzicht en overzicht ontbreken op veel gebieden. De industrie is vooral gericht op kwantiteit, waarbij kwaliteit vaak vergeten wordt.

De laatste 10 jaar zien we een enorme toename in de zogenaamde wegwerpkleding, of fast fashion. Kleding die goedkoop wordt geproduceerd met als doel een korte levensduur te hebben. Zo blijven we met z’n allen maar kopen én dus ook weggooien. Met als gevolg dat het volume stijgt terwijl de kwaliteit aanzienlijk afneemt. Zo wordt het steeds moeilijker om een goede bestemming te vinden voor alle afgedankte kleding.

Onze oplossingen

ReShare is onderdeel van vele circulaire en duurzame initiatieven. We werken samen met onze ketenpartners om zoveel mogelijk kleding in Nederland te verwerken en opnieuw te gebruiken. Dit doen we via onze ReShare Stores, we stellen kleding beschikbaar voor noodhulp, zetten een deel van ons volume af aan sorteerbedrijven en werken samen met designers om van iets dat niet herdraagbaar is, iets nieuws herdraagbaars te maken. Tevens hebben we partnerschappen met bedrijven, zoals Textiles2Textiles, om op vezel-niveau kleding te recyclen. Deze projecten groeien gestaag en gelukkig krijgen we steeds meer mogelijkheden om op een verantwoorde manier alle gedoneerde kleding te verwerken.

In onze sorteerprocessen halen we alles uit de donaties wat volgens ons echt niet meer draagbaar is, dus bijvoorbeeld versleten of kapot. Dit gedeelte wordt gerecycled via onze partners of, als dat eerste niet meer kan vanwege de lage kwaliteit, het wordt verbrand. Dat zien wij als een laatste keuze maar wel als een beter alternatief dan ongecontroleerd afzetten naar landen, zoals Afrika, waar het onder slechte omstandigheden wordt afgedankt. ReShare zet zich in op innovatieve programma’s om het volume van deze stroom terug te dringen. Lees hier meer over onze inzet op innovatie binnen de keten.

Herdraagbare kleding proberen we zoveel mogelijk binnen de grenzen van Nederland te houden. Helaas is van alle kleding die wij inzamelen maar een klein deel (6-10%) geschikt voor de markt in Nederland. Dat gedeelte geven we een nieuwe bestemming via onze ReShare Stores of we zetten het af aan andere tweedehandskledingwinkels in Nederland.

Wat niet geschikt is voor de markt in Nederland, verkopen we door aan partners in het buitenland. Hierin streven we ernaar zoveel mogelijk binnen de grenzen van Europa te blijven en samen te werken met partners die volgens dezelfde wijze werken en kijken naar hun eigen verantwoordelijkheid en zoeken naar mogelijkheden om de kleding zoveel mogelijk her te gebruiken. Op onze website geven we meer uitleg over onze bedrijfsvoering.

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)
Nieuwe Europese wetgeving moet ervoor gaan zorgen dat we meer inzicht krijgen in de keten en via samenwerkingen het percentage hergebruik en recycling kunnen maximaliseren. Binnen Nederland zijn we via de branche vereniging VHT nauw betrokken bij het vormgeven van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). Deze UPV gaat ervoor zorgen dat we als keten beter samenwerken en dat het percentage gerecyclede kleding stijgt. Meer over de UPV lees je op de website van de Rijksoverheid.

Wat kan jij doen?

Natuurlijk kan jij als consument het probleem niet oplossen, maar je kan wel aan de oplossing bijdragen.

Minder kopen, beter kopen
Een van de grootste uitdagingen is het weerstaan van alle marketing en verleidingen die op je af komen bij het winkelen. Goedkoop, trendy, laatste kans, sale. Alle mogelijkheden worden benut om zoveel mogelijk omzet te kunnen genereren. Dit gaat veelal ten koste van de kwaliteit.

Een goed uitgangspunt aan de koopkant is om bewust(er) te consumeren. Vraag jezelf af, voordat je iets koopt: “koop ik dit omdat ik het wil, of omdat ik het nodig heb?”. Kleding die we al hebben, kunnen we misschien ook nog wel verven, vermaken of ruilen voordat we het weg doen. En kopen we toch iets, dan kunnen we het beste kiezen voor tweedehands en/of duurzame merken van kwaliteit. Vermijd wegwerpmode. Op die manier met kleding omgaan, zorgt er uiteindelijk ook voor dat hetgeen wat gedoneerd wordt van zodanige kwaliteit is dat het altijd een goede herbestemming kan krijgen.

Koop je bij Nederlandse tweedehands winkels, zoals onze eigen ReShare Stores, dan vergroot je daarmee ook de Nederlandse afzetmarkt. We zijn er misschien nog niet, maar samen gaan we naar 100%.

Moet je dan je kleding niet meer doneren?”, dat is een vraag die we hier en daar zien voorbij komen naar aanleiding van de aflevering van 'De Prijsknaller'. Het korte antwoord is: jawel.

Hergebruik van kleding draagt sterk bij aan de duurzame samenleving waar wij voor staan, en daarom is het doneren van kleding meer dan noodzakelijk. De transitie van de Fashion industrie start met transparantie in de keten. Waar gaat het goed, waar gaat het fout en waar kan het beter. Voor ons is het niet enkel dromen van een circulaire textiel keten maar is het samen met onze partners gestructureerd hard werken aan oplossingen. Oplossingen welke niet enkel goed zijn dichtbij maar ook zeker ver weg.

Alle artikelen