Update: EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles

De Europese Commissie heeft op 30 maart 2022 ‘The Strategy for Sustainable and Circular Textiles’ gepubliceerd. In dit strategisch plan heeft de Europese Commissie meerdere doelstellingen opgenomen welke per 2030 behaald dienen te worden. De beschreven doelstellingen zijn van essentieel belang voor alle betrokken partijen in de textielketen: van producent tot consument. In dit artikel geeft ReShare een samenvatting van beschreven strategie.

Doelstellingen

Het doel van de Europese Commissie is dat alle textielproducten die op de Europese markt komen per 2030 voldoen aan de volgende uitgangspunten:

✓ Ontwerp met focus op een lange levensduur;
✓ Ontwikkeling van recyclebare producten;
✓ Gebruik van minimum hoeveelheid gerecyclede vezels;
✓ Productie zonder gebruik van gevaarlijke chemicaliën;
✓ De productie met respect voor sociale rechten van de mens;
✓ Het bieden van mogelijkheid tot reparatie.

De term ‘fast fashion’ mag niet langer meer ‘in de mode’ zijn, hergebruik en reparatie initiatieven dienen voor alle burgers vrij toegankelijk te zijn en producenten zullen dankzij de ‘Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid’ verantwoordelijk worden voor de inzameling en de juiste verwerking van post-consumer textiel. De strategie is onderdeel van de Europese Green Deal.

Actiepunten

Naast de beschreven doelstellingen bevat de strategie ook verschillende actiepunten. Zo zijn er voor textiele producten ontwerpeisen opgesteld, als het uitstellen van de eindfase van textiele producten, anders gezegd: het verlengen van de levensduur. Volgens de Europese Commissie is levensverlening de meest effectieve aanpak om de impact van textiel op het milieu significant te laten dalen. Naast levensduurverlening gaan de beschreven ontwerpeisen ook in op zaken als de materiaalcompositie, milieu impact en aanwezigheid van chemicaliën in het productieproces. Ook geeft de Europese Commissie aan de vernietiging van onverkochte voorraden en/of geretourneerd textiel en de negatieve invloeden van mircoplastics te willen hervormen. Tevens wordt er gesproken over de introductie van duidelijkere informatie over textiele producten door middel van een Digital Product Passport. ‘Een Digital Product Passport is een database die informatie verzamelt over het product als het type materiaal en de impact van het product op milieu.’ Als laatste noemt de Europese Commissie een aanpak met betrekking tot ‘Greenwashing’ en het stimuleren van hergebruik en recycling van post-consumer textiel.

Transitie en stappenplan

Eind 2022 zal de Europese Commissie voor de gewenste transitie in samenwerking met verschillende partijen een stappenplan publiceren. Dit stappenplan bevat voorbeelden van circulaire businessmodellen, acties om de  concurrentieposities van duurzame producenten te verbeteren, de mogelijkheden tot digitalisering en investeringen voor zogenoemde ‘Twin Transitions’. ‘Twin Transitions adopteren circulaire bedrijfsmodellen en zijn gericht op het omdraaien van de lineaire waardeketen en minimale afvalproductie.’ Er wordt beschreven dat het herschapen van consumentengedrag enkel mogelijk is indien producenten nieuwe circulaire bedrijfsmodellen als product-als-service, retour services,  tweedehands collecties en reparatie initiatieven in de markt zetten.

Adoptie sociale ondernemingen

Aanvullend op het recent gepubliceerde ‘EU Social Economy Action Plan’ is de Europese Commissie van plan om ondersteuning te bieden op het gebied van partnerschappen tussen sociale ondernemingen, gericht op hergebruik, recycling en arbeidsomstandigheden, en reguliere bedrijven.

Export textielafval

Als laatste heeft de Europese Commissie besloten dat afvalstromen, onjuist gelabeld als ‘tweedehands kleding’, niet meer buiten de Europese Unie geëxporteerd dienen te worden. Hiervoor zullen er specifieke EU criteria ontwikkelend worden welke een onderscheid maken tussen afval en tweedehands producten. Hiervoor is momenteel al een tender genaamd ‘LIFE’ gepubliceerd ter verbetering van de transparantie m.b.t. export van post-consumer textiel en textielafval.

Aanvullende vragen en/of opmerkingen

De Commissie nodigt alle belanghebbende partijen, en met name kmo's, overheidsinstanties, sociale partners en onderzoeksorganisaties, uit om hun mening te geven over de beste manier om de transitie te realiseren en tegelijkertijd te zorgen voor een grotere veerkracht. Alle betrokkenen kunnen feedback geven door middel van een online-enquête en vervolgworkshops.

De Europese Commissie zal de transitie promoten onder het motto:
‘#ReFashionNow: putting quality, durability, longer use, repair and reuse at the core'.

Alle artikelen