Een hele wand met opgestapeld afgedankt textiel, en gevulde textielcontainers ernaast.

Modeketens in 2023 verantwoordelijk voor afgedankte kleding door UPV

De textielindustrie is goed voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

UPV roept modeketens tot verantwoordelijkheid

Je hebt het waarschijnlijk vaker gehoord: de textielindustrie is goed voor meer CO2-uitstoot dan de wereldwijde lucht- en zeevaart bij elkaar, zo’n 10% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Aan kleding die wij dagelijks dragen hangt dus een enorm ecologisch prijskaartje. Staatssecretaris Van Veldhoven en de Nederlandse textielbranche willen hier verandering in brengen. Door de invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023, wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven zorgen voor meer hergebruik, minder vervuiling en minder verspilling.

“Ik vind dat we voor onze planeet en voor een gezonde toekomst van onze kinderen moeten toewerken naar een schonere textielindustrie. De UPV is daar een eerlijk vliegwiel voor: het stimuleert meer hergebruik en recycling van onze oude kleding, grote vervuilers betalen en de consument krijgt duurzamere kleding" Stientje van Veldhoven

Duurzamere textielbranche

Leger des Heils ReShare ziet de berg afgedankte kleding in de afgelopen jaren alleen maar groeien, terwijl de kwaliteit hiervan gestaag afneemt. Fast Fashion is een van de grootste oorzaken hiervan: veel en goedkope productie zonder oog voor de impact hiervan op mens en milieu. Het invoeren van de UPV betekent dat de producenten van kleding voor consumenten verantwoordelijk worden gesteld voor de producten die zij de wereld inbrengen, ook ná verkoop. Op dit moment zijn gemeenten, en in het verlengde textielinzamelaars zoals Leger des Heils ReShare, nog verantwoordelijk voor de inzameling en hergebruik van gebruikte textiel en kleding.

Circulaire economie

We werken in Nederland naar een circulaire economie in 2050 toe, waarin afval (dus ook textielafval) niet meer bestaat. Het moet de norm worden dat kapotte kleding wordt hersteld of gerecycled en dat de ketenwordt gesloten. Ook Leger des Heils Reshare houdt zich dagelijks bezig met deze uitdaging. Zo hebben wij de Denim Deal ondertekend en werken wij samen met verschillende partijen om te innoveren op het gebied van textielhergebruik.

Meer lezen over de UPV? Klik hier.

Alle artikelen