Denim Deal

van vervuilende denimindustrie naar schone spijkerbroek

Donderdagochtend vond een belangrijk moment plaats voor de denimindustrie en de textielindrustie in het algemeen: de Denim Deal werd ondertekent in Denim City in Amsterdam. De internationale samenwerking richt zich erop om post-consumer recycling van textiel de nieuwe standaard te maken in de denimindustrie.

8000 liter water kost het om één spijkerbroek te maken, en de totale uitstoot van de textielindustrie wereldwijd is meer dan alle uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Er is in de textielbranche een wereld te winnen als het gaat om slim en zuinig grondstoffengebruik. Staatssecretaris Van Veldhoven (circulaire economie en milieu) zet vandaag samen met 30 partijen uit de denim industrie een volgende duurzame stap voor een schonere textielbranche. Dat schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer. In de Denim Deal staan onder andere concrete afspraken voor meer hergebruik van oude denim kledingstukken. Van Veldhoven: “Ik vind dat we voor een gezonde toekomst en ons klimaat moeten toewerken naar een schonere textielindustrie. Als we hier onze vraag veranderen, heeft dat effect op hoe duurzaam bijvoorbeeld bedrijven in Turkije en China produceren. Dat maakt dat we als Nederland geen kleine speler zijn. Het bijzondere van deze Denim Deal is dat voor het eerst wereldwijd alle betrokken partijen in de (denim) textiel kringloop – van merk, tot inzamelaar en weverijen - samen de uitdaging aangaan voor een schonere kledingkast”.

Denim Deal

In de Denim Deal is afgesproken dat merken als Scotch & Soda, MUD Jeans en Kuyichi samen drie miljoen spijkerkledingstukken maken met daarin minstens 20% gerecycled textiel. Daarnaast hebben alle partijen afgesproken dat zij gezamenlijk zo snel mogelijk toewerken naar de standaard van minimaal 5% gerecycled textiel in alle denim kledingstukken. Staatssecretaris Van Veldhoven: “De kracht van deze Denim Deal zit ‘m in dat alle partijen die bij het maken en verwerken van een spijkerkledingstuk een rol hebben, meedoen. Van productiebedrijven, merken en retailers, maar ook inzamelaars, sorteerders, snijders en weverijen. We zetten een verandering in gang in de hele keten. Als die stap eenmaal is genomen, is opschalen erna gemakkelijker. Dat maakt deze Denim Deal een blauwdruk voor het verduurzamen van kledingstukken van andere materialen”.

We zetten een verandering in gang in de hele keten

Leger des Heils ReShare is trots om deel uit te maken van deze internationale samenwerking en draagt bij door de benodigde textiel aan te leveren die nodig is voor recycling. Simon Smedinga, directeur van ReShare, zegt hierover: Rapporten over de recycling van textiel tonen aan dat maar 1% van het totale volume terug komt in nieuwe textielproducten. Het sluiten van de Denim Deal binnen een internationale coalitie gaat hier, voor Denim producten, structureel verandering in aanbrengen. Rentmeesterschap voor onze aarde is een belangrijk onderdeel van onze missie, daarom zetten wij ons vol in om van deze Denim Deal een daverend succes te maken.”

Circulaire economie 2050

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie waarin (textiel)afval niet meer bestaat. Als we al ons ‘afval’ hergebruiken in nieuwe producten, scheelt dat C02 en voorkomen we milieuvervuiling. Naast denim, werkt de staatssecretaris daarom met de hele textielketen aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel. Dit betekent dat de producent verantwoordelijk is voor het innemen en verwerken van het product na gebruik. Zo moet het voor de consument gemakkelijk en een gewoonte worden een versleten spijkerbroek en trui in te leveren zodat er een nieuwe van gemaakt kan worden. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling.

Resultaten

Deze Denim Deal start als een samenwerkingsverband van koplopers op de Nederlandse denim markt samen met internationale partners, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en House of Denim. De Denim Deal loopt drie jaar. Aan het einde van ieder jaar wordt gerapporteerd welke activiteiten partijen hebben ondernomen, welke resultaten geboekt zijn en welk effect deze hebben gehad op het bereiken van het doel. Nieuwe partijen die ook mee willen doen, kunnen zich nog aansluiten. Meer informatie ook over aansluiten bij de Denim Deal is te vinden op www.denim-deal.nl.

Alle artikelen