Bestemming van de kleding

Alle ingezamelde textiel gaat naar een van onze sorteercentra in Nederland. Hier wordt het restafval tussen de kleding uitgehaald, waarna het gesorteerd wordt op soort en kwaliteit. Wanneer dit is gebeurt, krijgt de textiel een nieuwe bestemming:
image

GRATIS WEGGEVEN / NOODHULP
We geven een gedeelte van de kleding gratis aan mensen die ze niet kunnen betalen. In Nederland, maar ook in het buitenland. Bijvoorbeeld als er ergens een ramp heeft plaatsgevonden. We hebben altijd een noodvoorraad klaar staan. We hebben de afgelopen jaren tienduizenden stuks kleding uitgedeeld aan vluchtelingen uit Syrie en Eritrea. Soms trekken we hierin samen op met andere hulpinstanties, zoals het Rode Kruis en COA. We kunnen in geval van noodhulp snel schakelen omdat Leger des Heils ReShare in heel Nederland kleding inzamelt en een eigen logistieke operatie heeft en buiten Nederland in nog eens 125 landen vertegenwoordigt is door het Leger des Heils. We hebben een werelddekkend netwerk! Bovendien hebben we geen winstoogmerk, dus kosten die wij -per definitie- maken voor het sorteren en uitdelen van kleding zien wij als goede doelbesteding.

RESHARE STORES
Een deel van de kleding gaat naar onze eigen vintage - en tweedehands kledingwinkels: de ReShare Stores. Daar wordt het voor sociale prijzen verkocht aan mensen die weinig te besteden hebben én aan mensen die tweedehands kleding kopen uit milieu- en/of modeoverwegingen. Productie van nieuwe textiel is namelijk erg belastend voor onze aarde, er gaan duizenden liters water in om en de CO2-uitstoot om de kleding hier te krijgen, is ook niet zuinig. Daarom kiezen mensen bewust voor tweedehands.

Vanuit de winkels bieden we mensen met een hele smalle beurs de kans om gratis te komen shoppen. We werken hiervoor samen met o.a. de Voedselbank.

SORTEERBEDRIJVEN
Tot slot wordt een gedeelte van de kleding, die hier in Nederland niet nodig is, verkocht aan sorteerbedrijven. Soms roept dit vragen op. Wij zijn er transparant over, want met de opbrengst van kleding kunnen we het hulpaanbod steunen van het Leger des Heils. Dat is voor ons een belangrijk doel. Met het CBF-keurmerk voor goede doelen, in bezit van onze organisatie, kan iedereen erop vertrouwen dat de opbrengst ten goede komt aan onze hulpverlening.
Lees meer over 
het hulpaanbod van het Leger des Heils. 

RECYCLING & INNOVATIE
Wij streven ernaar om alle kleding en textiel die wij gedoneerd krijgen, opnieuw te gebruiken. Het is niet altijd in zijn originele vorm herbruikbaar dus zoeken we naar manieren om dit op een andere manier een nieuwe bestemming te geven. Dit doen wij in samenwerking met allerlei partijen zoals gemeenten, recyclingbedrijven en zelfs ontwerpers. Lees hier meer.