Duurzaamheid

Reshare draagt bij aan een beter milieu

Het Leger des Heils strijdt al 125 jaar voor een eerlijke omgang met mens en milieu. Het begrip 'duurzaamheid' bestond toen nog niet. Gelukkig worden doelen op het gebied van mens, milieu en maatschappij en 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' (MVO) nu breed gedragen.
image

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), richt Leger des Heils Reshare zich op groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. De zorg voor het milieu, en het welzijn van de naaste, zijn de belangrijkste drijfveren van ons werk. De balans tussen People, Planet en Profit is geborgd in ons duurzaamheidsbeleid. Uiteraard vragen we van onze onderaannemers, zoals externe sorteercentra en textieltransporteurs, dat zij aansluiten op onze eisen.  

People
De belangrijkste doelstelling van het Leger des Heils, is het helpen wie geen helper heeft. Wij zijn gespecialiseerd in een doelgroep met multi (complexe) problematiek. Het Leger des Heils is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent het Leger des Heils materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Door textiel in te zamelen, kan het Leger des Heils in Nederland en daarbuiten fysieke nood lenigen. Kleding behoort tot een van onze levensbehoeften. Revenuen die wij uit textielverkoop verkrijgen, worden 100% besteed aan niet-gesubsidieerde projecten van het Leger des Heils in Nederland en in ontwikkelingslanden. Dit noemen wij maatschappelijke duurzaamheid. Ook stimuleren wij onze relaties (zoals gemeenten en andere organisaties) te werken volgens het principe local-for-local. Dat betekent dat wat lokaal wordt ingezameld, ook weer lokaal wordt 'verzilverd' in tweedehands kleding en werkgelegenheid.  

Met dit principe helpen we jaarlijks zo'n driehonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Zowel bij onze eigen depots (in Oosterhout, Utrecht en Hattem) als onze 'lokale' sorteercentra (zoals bijvoorbeeld in Sneek, Sittard en Barendrecht). De spreiding van onze centra (en die van onze partners) maakt het mogelijk dat mensen in hun eigen regio aan de slag kunnen. Ook wordt er na sortering van het textiel, 1 miljoen kilogram kleding per jaar gratis verstrekt of tegen sociale prijzen verkocht in de zeventig Leger des Heils-winkels, die plaats bieden aan ongeveer 1750 vrijwilligers en arbeidsreintegratiemedewerkers. 

Planet 
De grootste effecten om het milieu te sparen worden bereikt door het ingezamelde textielvolume te vergroten. Op dit moment verdwijnt nog 2/3 van het potentieel hebruikbare textiel in de afvalbak. Dit wordt verbrand en dus niet gereycled. Hierdoor wordt de productieketen van textiel niet gesloten en blijft er een grote druk bestaan op intensieve productie van nieuwe textiel. Dit gaat gepaard met verbruik van kostbare grondstoffen, zoals water (productie van 1 kilo katoen kost ca 17.000 liter water) en roept vragen op over arbeidsomstandigheden in de productielanden. Leger des Heils Reshare beschouwt het als haar opdracht om in samenwerking met gemeenten en andere partners de textielketen zo goed mogelijk te sluiten. Hiervoor hebben we een groot aantal containers op straat, donatie- en verkoop van tweedehands kleding/schoenen in onze winkels en twee landelijke inzamelacties waaraan bedrijven, scholen, kerken, verenigingen etc. kunnen meedoen. Samen stimuleren we hergebruik van textiel! 

Bij al onze activiteiten is operational excellence de norm. Dat betekent dat wij milieubelastende activiteiten volgens een zo hoog mogelijke standaard uitvoeren. Daaronder bevinden zich de feitelijke inzameling, maar ook het sorteerproces zelf. Het beperken van autokilometers draagt ook bij aan het beperken van de CO2 uitstoot. Wij werken a.d.h.v. een duurzaam en efficient routeplan en realiseren een besparing van het aantal kilometers.    

Profit 
Leger des Heils Reshare heeft duurzaamheid in haar DNA. Hoewel de term 125 jaar geleden nog niet was uitgevonden, streden wij toen al voor eerlijke omgang met mens en milieu en hergebruik van goederen. Overtollig en gebruikt textiel krijgt een nieuwe bestemming bij mensen die het hard nodig hebben. Textiel wordt opgenomen in de grondstoffencyclus waardoor het tot aan de laatste vezel toe opnieuw gebruikt kan worden. 

Wilt u bijdragen aan hergebruik van textiel? Dan zijn wij uw gesprekspartner!

"Het Leger des Heils is een professionele en ervaren gesprekspartner als het gaat om de ontwikkeling van duurzaam beleid. Bovendien sluit onze charitatieve insteek, in combinatie met onze faciliteiten, aan bij de huidige visie van gemeenten en bedrijven. Wij denken graag met u mee over de beste mogelijkheid voor uw bedrijf. Maak hiervoor een vrijblijvende afspraak met een van onze accountmanagers (info@reshare.nl)."

Kijk ook eens op onze bedrijvenpagina