Prosperity

Leger des Heils ReShare streeft naar prosperity: economische, sociale en technologische vooruitgang, in harmonie met de natuur.

    Van de 3 P's vervangen wij de laatste, Profit, liever door Prosperity. Wij streven namelijk naar welvaart en geluk voor alle mensen en onze moeder aarde.

    Leger des Heils ReShare heeft duurzaamheid in haar DNA. Hoewel de term 125 jaar geleden nog niet was uitgevonden, streden wij toen al voor eerlijke omgang met mens en milieu. Dat uit zich in onze hulpverlening én textielhergebruik.

    Leger des Heils gelooft in gelijke kansen voor iedereen, ongeacht wie je bent, wat je hebt gedaan, waar je in gelooft of waar je vandaan komt. Vanuit die filosofie bieden wij hulp aan wie dat nodig heeft.

    Overtollig en gebruikt textiel krijgt via ons een nieuwe bestemming bij mensen die het hard nodig hebben. Textiel wordt opgenomen in de grondstoffencyclus waardoor het tot aan de laatste vezel toe opnieuw gebruikt kan worden. Hierin trekken we op met de markt, overheid en onder andere onze partners in innovatie en recycling.