Planet

Wij helpen niet alleen mensen maar zorgen ook voor het milieu. De textielindustrie is verantwoordelijk voor 10% van alle CO2-uitstoot wereldwijd, dat is meer dan alle internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Het heeft dus genoeg reden én zin om in te zetten op meer textielhergebruik en hiermee te zorgen voor onze lieve moeder aarde.

De grootste effecten om het milieu te sparen worden bereikt door het ingezamelde textielvolume te vergroten. Op dit moment verdwijnt nog 2/3 van het potentieel hebruikbare textiel in de afvalbak. Dit wordt verbrand en dus niet gerecycled. Hierdoor wordt de productieketen van textiel niet gesloten en blijft er een grote druk bestaan op intensieve productie van nieuwe textiel.

Dit gaat gepaard met verbruik van kostbare grondstoffen, zoals water (de productie van 1 kilo katoen kost ca 8000 liter water!), en roept vragen op over arbeidsomstandigheden in de productielanden. Leger des Heils ReShare beschouwt het als haar opdracht om in samenwerking met gemeenten en andere partners de textielketen zo goed mogelijk te sluiten. Het ultieme doel is om de textielketen volledig circulair te maken. Hiervoor hebben we een groot aantal containers op straat en donatie- en verkoop van tweedehands kleding/schoenen in onze ReShare Stores.

Recycling

We zetten ons op alle mogelijke manieren in om het milieu te sparen. Zo houden we ons ook bezig met het mogelijk maken van recycling van het niet-bruikbare textiel. Kortom, textiel dat kapot of vies is, willen we evengoed een nieuwe bestemming geven in de textielketen. Dan kan van oude textiel weer nieuwe kleding worden gemaakt. Dit maken we onder meer mogelijk door de Fiber Sort Machine, die sinds 2017 operationeel is.

Innovatieve recycling

Interne duurzaamheid

Bij al onze activiteiten is operational excellence de norm. Dat betekent dat wij activiteiten die het milieu belasten volgens een zo hoog mogelijke standaard uitvoeren. Daaronder bevinden zich de feitelijke inzameling, maar ook het sorteerproces zelf.

Wij blijven onze interne bedrijfsvoering voortdurend verduurzamen. Zo zijn onze bedrijfspanden in de afgelopen jaren een stuk energiezuiniger geworden door isolatie en LED-verlichting. Daarmee besparen we bijvoorbeeld in ons distributiecentrum in Oosterhout per jaar net zoveel energie als jaarlijks wordt verbruikt door maar liefst 15 gezinnen met twee kinderen. Ons sorteercentrum in Deventer op het A1 bedrijvenpark is zelfs energieneutraal.

Maar ook in kleine keuzes, zoals het gebruik van tweedehands meubels voor de inrichting van onze ReShare Stores, doen we ons uiterste best zo min mogelijk belastend te zijn voor het milieu en zo circulair mogelijk te werk te gaan.

Een loods met kleding is te zien, met bovenin allemaal LED lampen
LED verlichting in ons sorteercentrum in Oosterhout

Ook wordt het wagenpark efficiënter én schoner ingezet door het rijden van elektrisch, LNG en EURO6. Het beperken van autokilometers draagt ook bij aan het beperken van de CO2-uitstoot. Wij werken a.d.h.v. een duurzaam en efficiënt routeplan en realiseren een besparing van het aantal kilometers.    

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor social media cookies.
Klik hier om toestemming te geven.