Planet

Wij helpen niet alleen mensen maar zorgen ook voor het milieu. De textielindustrie is verantwoordelijk voor 4% van alle CO2-uitstoot wereldwijd (bron: Milieu Centraal). Het heeft dus genoeg reden én zin om in te zetten op meer textielhergebruik en hiermee te zorgen voor onze lieve moeder aarde.

De grootste effecten om het milieu te sparen worden bereikt door het ingezamelde textielvolume te vergroten. Op dit moment verdwijnt nog 2/3 van het potentieel hebruikbare textiel in de afvalbak. Dit wordt verbrand en dus niet gerecycled. Hierdoor wordt de productieketen van textiel niet gesloten en blijft er een grote druk bestaan op intensieve productie van nieuwe textiel.

Dit gaat gepaard met verbruik van kostbare grondstoffen, zoals water (de productie van 1 kilo katoen kan wel 10.000 liter water kosten!), en roept vragen op over arbeidsomstandigheden in de productielanden. Leger des Heils ReShare beschouwt het als haar opdracht om in samenwerking met gemeenten en andere partners de textielketen zo goed mogelijk te sluiten. Het ultieme doel is om de textielketen volledig circulair te maken. Hiervoor hebben we een groot aantal containers op straat en donatie- en verkoop van tweedehands kleding/schoenen in onze ReShare Stores.

Recycling

We zetten ons op alle mogelijke manieren in om het milieu te sparen. Zo houden we ons ook bezig met het mogelijk maken van recycling van het niet-bruikbare textiel. Kortom, textiel dat kapot of vies is, willen we evengoed een nieuwe bestemming geven in de textielketen. Dan kan van oude textiel weer nieuwe kleding worden gemaakt. Dit maken we mogelijk door diverse samenwerkingen en projecten, waaronder de Fiber Sort Machine die sinds 2017 operationeel is.

Innovatieve recycling

Duurzame bedrijfsvoering

Bij al onze activiteiten is operational excellence de norm. Dat betekent dat wij activiteiten die het milieu belasten volgens een zo hoog mogelijke standaard uitvoeren. Daaronder bevinden zich de feitelijke inzameling, maar ook het sorteerproces zelf. Maar ook op simpele manieren, zoals het gebruik van tweedehands meubels voor de inrichting van onze ReShare Stores, doen we ons uiterste best zo min mogelijk belastend te zijn voor het milieu en zo circulair mogelijk te werk te gaan.

Wij blijven onze interne bedrijfsvoering voortdurend verduurzamen. Zo zijn onze bedrijfspanden in de afgelopen jaren een stuk energiezuiniger geworden door onder meer isolatie, LED-verlichting en zonnepanelen.

Oosterhout
In ons sorteercentrum in Oosterhout besparen we door LED-verlichting jaarlijks net zoveel energie als het verbruik van 15 gezinnen met twee kinderen.

Deventer
Ons sorteercentrum in Deventer is vanaf medio 2022 helemaal energieneutraal. Met de 1322 zonnepanelen op het dak wekken we meer energie op dan we verbruiken. Lees hier meer over de opening van ons sorteercentrum.

Wagenpark
Ook wordt het wagenpark efficiënter én schoner ingezet door het rijden van elektrisch, LNG en EURO6. Het beperken van autokilometers draagt ook bij aan het beperken van de CO2-uitstoot. Wij werken a.d.h.v. een duurzaam en efficiënt routeplan en realiseren een besparing van het aantal kilometers.    

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.