Opgestapelde witte bigbags gevuld met kleding en textiel, met op de zakken de tekst "I am made of recycled PET"

Nieuwsbrief 02 Leger des Heils ReShare

Van afval naar grondstof

De "nieuwe" gerecyclede bigbags

ReShare x Circularity

Van de kleding die bij ons als onherdraagbaar binnenkomt, kan Circularity b.v. weer iets draagbaars maken. Circularity produceert zelf "nieuwe" kleding, gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Zij ontvangen deze kleding zowel uit post-consumer donaties als de industrie zelf. Doordat zij geen nieuwe grondstoffen gebruiken voor hun kleding, besparen ze maximaal op katoen, olie waarvan polyester wordt gemaakt, water, pesticiden en CO2. Vanaf eind 2022 worden hun eigen volautomatische stiktafels geplaatst en worden hiermee in Nederland T-shirts geproduceerd. Eén van de eerste 100% circulaire geproduceerde product in Nederland. Wij vertellen ons verhaal.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Noodhulp oorlog Oekraïne

Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne is het Leger des Heils als internationale organisatie actief in het oorlogsgebied zelf, de omliggende landen en ook in Nederland. We bieden hulp en ondersteuning aan mensen in Oekraïne, organiseren noodhulp en zorgen – samen met andere organisaties en overheden – voor de opvang van vluchtelingen; zowel in de grenslanden als in de rest van Europa.

De mensen die hier aankomen hebben naast huisvesting en medische zorg ook kleding nodig. Niet alleen vanwege de functie, maar ook om je weer een beetje jezelf te voelen en iets van jezelf te hebben. Daarom hebben we tot nu toe 5.000 kledingbonnen weggegeven via opvangcentra en andere instanties, die uitgegeven kunnen worden bij de ReShare Stores en Geloven In de Buurt locaties. Op die manier kunnen de mensen zelf uitkiezen wat zij mooi vinden/nodig hebben. 

Over de grenzen van Nederland is er ook nog steeds hulp nodig. Inmiddels zijn er 11 vrachten uit Nederland naar partners in Polen gestuurd en vertrok half mei een eerste transport uit Nederland naar Moldavië om daar Oekraïense vluchtelingen, vooral weeskinderen, van goederen te kunnen voorzien. De vrachtwagen, gevuld met onder meer babyvoeding, shampoo, ondergoed, toiletpapier, sokken, kleurpotloden, kinderrugzakjes en tandenborstels, heeft inmiddels meer dan 400 gezinnen kunnen helpen.

Help ons helpen
Wij zijn hard op zoek naar zakelijke hulp bij transport van goederen naar Polen/Moldavië, of de kosten hiervoor. Ook is er grote behoefte aan zakelijke donaties van producten als lakens, kussens, dekens, menstruatieproducten, borden, houdbaar voedsel, medische middelen en kinderkleding. Uit hygiene overwegingen dienen de lakens, kussens en dekens ongebruikt te zijn. Help jij ons helpen? Neem contact op via fng@legerdesheils.nl

Educatie en schoolinzameling

Wij willen het lager onderwijs stimuleren en ondersteunen in het onderwijzen van kinderen rondom het onderwerp kleding & duurzaamheid. Dit doen wij door volledige en kosteloze lespakketten aan te bieden. Het gehele lespakket is gemaakt in samenwerking met Nieuwsbegrip en kan door elke basisschool worden gebruikt. Naast het lespakket, bieden we aanvullend op enkele basisscholen ook ondersteuning in het organiseren van een schoolinzameling van textiel en kleding. Inmiddels hebben al meer dan 27.840 leerlingen door heel Nederland meer geleerd over kleding en duurzaamheid dankzij dit lespakket!

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)

Vanaf 1 januari 2023 geldt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Hiermee worden producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk voor de recycling en voorbereiding voor hergebruik van textielproducten. 50% van de in de handel gebrachte textielproducten moet in 2025 worden voorbereid voor hergebruik of recycling. In 2030 moet dit 75% zijn. Daarnaast zijn producenten verantwoordelijk voor het informeren van de consument, jaarlijkse verslaglegging en een passend innamesysteem inclusief de financiering hiervan. Wat betreft het passend innamesysteem en de financiering hiervan bestaat nog steeds veel onduidelijkheid; onder andere over de rol die gemeenten hierin gaan vervullen.

Vanuit de VHT is ReShare betrokken bij afstemming van de wetgeving met partijen in de branche. Zo wordt er momenteel met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gesproken over de specifieke regels m.b.t. de verslaglegging, de langlopende contracten met gemeentes en de hoogte van financiering via een innovatiefonds vanuit de Producentenorganisatie (PRO).

Update: The Next Generation Agreement (NGA)

Eind 2021 is convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) voor kledingproducenten afgesloten. Momenteel is INRetail in gesprek met partijen uit de branche om een nieuw convenant, straks NGA, als onderdeel van het Textielpact op te stellen. Het Textielpact is geïntroduceerd in het Sectorplan Nederlandse kleding- en textielsector (2019) en erop gericht eenduidige en goed afgestemde regelgeving en beleid  voor de sector te bewerkstelligen. INretail stelt dat binnen de PRO wordt verwacht dat de NGA op het gebied van sociale innovatie haar invloed zal uitoefenen binnen de UPV. In juli 2022 wordt de ondertekening van de NGA verwacht, welke (deels) aansluit op de gepubliceerde Europese Textielstrategie.

Duurzaamheid

Wij doen ons best om op alle mogelijke manieren onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo is ons sorteercentrum in Deventer inmiddels helemaal energieneutraal. Met de 1322 zonnepanelen op het dak wekken wij meer energie op dan we gebruiken. Daar zijn we trots op! Ook maken wij vanaf heden gebruik van bigbags die gemaakt zijn van gerecyclede PET (zie afbeelding bovenaan deze nieuwsbrief).

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Alle artikelen