Leger des Heils ReShare sluit textielketen met nieuw sorteercentrum

Voor het openen van het nieuwe, circulaire sorteercentrum van Leger des Heils ReShare, wordt een contract gesloten met Circulus-Berkel en Deventer Werktalent. Acht gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel hebben ervoor gekozen het ingezamelde textiel uit hun gemeenten regionaal te laten sorteren met sociale werkgelegenheid en vervolgens transparant en verantwoord te laten verwerken.

Circulus-Berkel, die voor deze gemeenten taken in afvalbeheer en leefomgeving verricht, startte hiervoor in mei 2017 een innovatieve aanbestedingsprocedure. Hieruit is Leger des Heils ReShare als partner uit de bus gekomen. Die zal voor de gemeenten in Deventer een sorteercentrum opzetten voor herdraagbaar en niet-herdraagbaar textiel. Deventer Werktalent zorgt voor de invulling van de 25 banen die hiermee gemoeid zijn. De opzet en samenwerking is baanbrekend voor Nederland omdat de hele textielketen wordt betrokken, van inzameling tot afzet.  

Een witte bouwvak helm ligt in een groot gebouw waarvan net de fundering is gelegd
Het sorteercentrum wordt gebouwd in Deventer DENN=Fotografie

Winst voor mens en milieu

Textielproductie kent een hoge milieu-impact. Voor het maken van kleding zijn veel grondstoffen nodig, zoals wol, katoen of aardolie. Maar ook land, water, energie en bestrijdingsmiddelen. Hergebruik door herdragen of recyclen is daarom belangrijk. Om de textielketen meer circulair en transparant te maken, helpt het om het textiel in de eigen regio te laten sorteren. Het gaat om ruim 2,1 miljoen kilo textiel dat inwoners inleveren via textielcontainers en Best-tas, die aan huis komt. Het nieuwe textielcentrum zou bovendien ruimte moeten bieden aan sociale werkgelegenheid, en zo winst moeten opleveren voor mens en milieu.  

Simon Smedinga, operationeel directeur Leger des Heils ReShare, geeft aan dat het textielsorteercentrum al hun doelen onder één dak te brengt:

"Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een nieuw leven voor herdraagbaar textiel, bijvoorbeeld voor mensen met een kleine portemonnee. En het sluiten van de textielketen in Nederland, omdat we ook de niet-herdraagbare kleding verwerken. Dat gaan we doen met de Fiber Sort Machine. Die kan textiel sorteren op pure grondstof, direct geschikt voor recycling. Dat is baanbrekende innovatie in deze branche. Met Circulus-Berkel hebben we een partner die dezelfde doelen voorstaat. De manier waarop wij textiel terugbrengen in de grondstofketen, geeft hopelijk veel inspiratie voor iedereen die in deze keten actief is."

Verregaande samenwerking

De gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel hebben één van de hoogste scheidingspercentages van Nederland en lopen voorop als het gaat om de vermindering van de hoeveelheid restafval. Gemiddeld wordt er door deze gemeenten bijna 69% gescheiden aangeleverd; landelijk ligt dit op 55%.

Maar de acht gemeenten wilden verder. In 2015 sloten zij het Clean Tech convenant, waarin werd afgesproken om samen te werken aan het regionaal sluiten van ketens en het gebruik van primaire grondstoffen te beperken. Voor een aantal grondstofketens zoals papier en glas zijn inmiddels goede resultaten geboekt. Textiel is de volgende grondstofketen die gemeenten willen verduurzamen. Daarvoor is verregaande samenwerking tussen schakels in de keten nodig. Het nieuwe sorteercentrum zal in de zomer opengaan.

Alle artikelen